Prosjekter

Bowling Expressen

A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling

Pizzatreff og sosialt samvær

Multippel Sklerose forbundet i Norge

Aktiv Besøksvenn

Norges Røde Kors

Sommerglede med hest

Autismeforeningen i Norge

Lavterskel løpet

A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling

Nettvett for mennesker med utviklingshemning

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

«Dampe – gjengen»

A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling

Lær bruk av kart og kompass

Norsk Revmatikerforbund

Seksualvennlig miljø for mennesker med utviklingshemming

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Ung ufør i jobb

Stiftelsen Kirkens Bymisjon