Prosjekter

Kommunelegers rolle i folkehelsearbeidet

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Intet sett, intet hørt

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/Døvblinde

Syng deg frisk

Mental Helse

Prosjekt-/forskerkurs -utviklingshemmede

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Hjernen er deg!

Hjernerådet

Pasientdeltakelse i helsehus

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Kniv, kultur og kjønnsorganer

Norske Kvinners Sanitetsforening

Tryggere svangerskap ved artrittsykdom

Norske Kvinners Sanitetsforening

Videobøker på tegnspråk

Norges Døveforbund

Vitamin D, oral helse og demens

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Svangerskapsutfall og helsetjenester

Norske Kvinners Sanitetsforening

Selvmord i rusbehandling

Rådet for psykisk helse

De kalte meg døvejævel

Hørselshemmedes Landsforbund

Nettsikkerhet for hørselshemmede barn

Hørselshemmede barns organisasjon

LederPuls

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Et Pusterom

Norsk Folkehjelp