I dag er Stiftelsen Dam 30 år

Har fordelt 6,3 milliarder kroner til 13.645 prosjekter i helsefrivilligheten.

DAM Redaksjonen • 9 Mar. 2023

Glimt fra noen av de over 13.000 prosjektene Stiftelsen Dam har støttet. Blant både frivillige og deltakere finner vi mennesker med ulik alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnivå. I løpet av de 30 årene stiftelsen har levd har flere hundre tusen mennesker kunne dra nytte av prosjektene – enten som deltaker, pårørende, frivillig eller ansatt i en organisasjon. Se liste nederst i saken for link til prosjektene på bildet.
Ingrid Stenstadvold Ross (fra toppen), Per Inge Bjerknes og Mina Gerhardsen.

– Vi i Kreftforeningen er utrolig stolte over å være en av oppretterorganisasjonene for Stiftelsen Dam. Stiftelsen har i disse årene gitt uvurderlig støtte til frivillige helseorganisasjoner og funksjonshemmedes interesseorganisasjoner, både innen psykisk og fysisk helse, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

– Som en av oppretterne er vi i Norges Blindeforbund svært stolte over hva Stiftelsen har bidratt med for å fremme frivillig arbeid innen helse og rehabilitering gjennom 30 år, sier generalsekretær i Norges Blindeforbund, Per Inge Bjerknes.

– Vi er svært stolte av å være medstiftere av Stiftelsen Dam. Stiftelsen har vært med å muliggjøre mange viktige lokale prosjekter som har bidratt til godt lokalmiljø og bedre helse, sier generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen.

9. mars 1993 ble Stiftelsen Dam stiftet. Det var Kreftforeningen, Norges Blindeforbund og Nasjonalforeningen for folkehelsen som gikk sammen om å starte et spill, der inntektene skulle tilfalle helsefrivilligheten. Den gangen under navnet Stiftelsen Helse og Rehabilitering.

Extra-spillet og Norsk Tipping

Spillet, som fikk navnet Extra, gikk på lufta tre år senere i 1996, og i 1997 kunne stiftelsen for første gang dele ut midler til organisasjonenes prosjekter. 129.200.444 kroner til 420 ulike prosjekter var resultatet av den aller første tildelingen.

I 2015 ble Extra-spillet overdratt Norsk Tipping, og siden har stiftelsen mottatt 6,4 prosent av det totale overskuddet til Norsk Tipping.

Siden har tallene økt betraktelig, og da stiftelsen fylte 25 år i 2018 var det med en portefølje på litt over litt over 8.000 prosjekter og fire milliarder fordelte kroner.

– Enorme tall

Du synes kanskje det høres mye ut? Og at det ikke er spesielt lenge siden?

Vel, i mellomtiden har helsefrivilligheten virkelig vist hva den er god for. Da landet ble rammet av pandemien for tre år siden rykket organisasjonene inn, og bidro stort til den sosiale beredskapen i Norge.

I tillegg til de ordinære programmene Dam drifter ble det opprettet tre ulike pandemiprogrammer – to av dem på vegne av myndighetene. Resultatet er en solid vekst i både antall utdelte kroner og prosjekter.

Når Dam fyller 30 år 9. mars 2023 er det med hele 13.645* prosjekter i porteføljen, og 6,3 milliarder kroner fordelt.

Hans Christian Lillehagen

– Det er enorme tall, og det er et stort ansvaret  å fordele disse midlene til organisasjonenes prosjekter. Vi vet jo at bak tallene ligger det utallige timer med innsats fra både ansatte og frivillige til alt fra helseforskning, metodeutvikling, rettighets- og informasjonsarbeid, og aktiviteter til søknadsskriving, budsjettering og rapportering, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.  

*Dette tallet inkluderer tildelingene i 2023.

Stor betydning

Og at midlene har hatt stor betydning er det liten tvil om.

– Hvert år besøker vi en rekke prosjekter, og organisasjonene er tydelige i sin tilbakemelding til oss: Midlene Dam fordeler betyr mye for mange, og jeg tror vi med sikkerhet kan si at Norge er et bedre land å bo i, takket være helsefrivilligheten, sier Lillehagen.  

Det bekrefter generalsekretærene i Stiftelsen Dams oppretterorganisasjoner.

– For oss har det betydd utvikling av nye tilbud og tjenester til de vi er til for, og et stort bidrag til utvikling av oss som organisasjon. Vi er særlig stolte av støtten gitt fra Stiftelsen Dam til pasientnær forskning, den har reddet liv og bidratt til økt livskvalitet, sier Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

– Innsatsen er ufattelig stor målt i antall kroner, men enda viktigere er hva Stiftelsen Dam har ført til for enkeltmennesker, for organisasjonene og for samfunnet. Gjennom alt fra møteplasser og lavterskel aktiviteter til utvikling og forskning, har stiftelsens programmer og prosjekter vært med å gjøre en forskjell, noe vi opplever betydningen av blant annet for mennesker som er avhengige av rehabilitering etter synstap, sier Per Inge Bjerknes i Norges Blindeforbund.

– Vi har mange turstier og bålpanner som ivaretas av våre helselag, der Stiftelsen Dam har gjort det mulig. Som forskningsaktør er Stiftelsen Dam en viktig støttespiller som gjør at vi kan få fram forskere som tar oss framover, sier Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Nøkkeltall fra Stiftelsen Dams historie

STIFTELSEN DAM HAR MOTTATT45.904SØKNADER
OG HAR INNVILGET13.503SØKNADER
Siden starten har stiftelsen dam fordelt6.321.514.035kroner

Tall per 01.01.2023.

Her finner du oversikt over søknader og tildelinger fordelt på program:

ProgramSøknaderInnvilgelserPågåendeBevilget sum i millioner kroner
Ekspress8.9693.72447587,3
Nye Helse188719124,0
Forskning7.9521.3372112.054,3
Gamle Helse6.2481.313445931,1
Utvikling (pilot)293222139,6
Ekstraprogram266120020,2
Forebygging12.1963.13301.450,4
Rehabilitering8.1762.91111.410,0
Totalt44.22512.6311.2246.016,7
Stimuleringsprogrammet (SP)938442163196,5
Aktivitetsprogrammet (AP)741430162108,3
Totalt inkludert SP og AP45.90413.5031.549*6.321,5**
* Antallet pågående prosjekter per 25.01.2023.
** Total sum per 31.12.2022. Siden det har det blitt tildelt 18,2 millioner kroner til 142 prosjekter (per 09.03.2023). Les mer her.

Nysgjerrig på bildene over? Les mer her: