Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stimuleringsprogrammet.

Denne siden oppdateres fortløpende når nye tildelinger blir gjort. Du finner tildelingsdato i kolonnen helt til høyre.

Her kan du lese mer om Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Åpen hall Agder Karoline Midtsundstad Storbukås Kr 700.000 18.11.2020
Norges Parkinsonforbund Synliggjøring av likepersonstilbudene Linda Paulsen Vik Kr 235.000 18.11.2020
Norges Røde Kors Smitteverntilpassende ferie- og fritidsaktiviteter for barn av straffedømte Hanne Amb Hovda Kr 700.000 18.11.2020
Norges Røde Kors Økt aktivisering for innsatte og løslatte under Covid-19 Kristoffer Høidal Kr 700.000 18.11.2020
Rådgivning om spiseforstyrrelser Noen å snakke med – utvidelse av chat-tilbud Spela Vidmar Kr 692.000 18.11.2020
Mental Helse «Student i koronatid» Vidar Torbjørnsen Kr 700.000 13.11.2020
Norges Myalgisk Encefalopati Forening Tilpasset undervisning for ME-syke. Digitalisering og integrert webinar Per Oddvar Navestad Kr 150.000 12.11.2020
Kirkens Bymisjon Jule- og ferieaktiviteter for barn og unge Kristian Konstali Randen Kr 240.000 11.11.2020
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Kunnskap, trygghet og samhold i en krevende pandemi Birgit Stræde Kr 614.352 11.11.2020
Norges Døveforbund Barnebok på tegnspråk om korona Finn Arild Thordarson Kr 100.000 11.11.2020
Ønskebarn Digital møteplass for pasienter og likepersoner om nye behandlingsmetoder Margrete Raugstad Kr 160.000 11.11.2020
Norges Handikapforbund Likepersonportal for kunnskap og oppdatering Sol-Hege Nathalie Kotte Kr 167.000 09.11.2020
Forening for autoimmune leversykdommer Likepersonarbeidet på vei inn i den digitale verden Line Hole Kr 157.000 06.11.2020
Spillavhengighet Norge Styrke svartjenesten pga økt pågang Lill-Tove Bergmo Kr 700.000 06.11.2020
Norges Blindeforbund Når nettene blir lange og korona setter inn … Beathe Beckstrøm Kr 305.000 02.11.2020
Norske Kvinners Sanitetsforening Språkvenn. Digital kompetanse Aliaksandra Safonava Kr 675.000 02.11.2020
Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter En håndsrekning ut av isolasjon Jorun Marie Kveldro Kr 530.000 02.11.2020
Norske Kvinners Sanitetsforening Barseltreff på tvers av kultur og generasjoner Marit Stene Severinsen Kr 700.000 29.10.2020
Landsforeningen uventet barnedød Ritualer under koronapandemien Atle Dyregrov Kr 121.743 28.10.2020
Rådet for psykisk helse Koronafast i heimen – Utprøving av verktøy for digitale selvhjelpsgrupper Anne-Grete Bjørlo Kr 415.000 28.10.2020
ADHD Norge I samme båt Monika Nordli Kr 260.000 28.10.2020
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Bilder fra en pandemi Ingeborg Vea 200.000 26.10.2020
Norges Røde Kors Evne & Vilje Vedlikehold Ingrid Neteland Kr 700.000 26.10.2020
Rådet for psykisk helse HangOut og Restart i organisasjonen Pitstop Sara Helene Rønningstad Kr 600.000 26.10.2020
Rådgivning om spiseforstyrrelser Frivillighet i en annerledes tid Jorunn Gjerken-Gran Kr 160.000 26.10.2020
Dissimilis Norge Sjiraffen Kultursenter Matprosjekt Kristine Hørgård Unsmo Kr 300.000 20.10.2020
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Terapiridning og dagrideleir i små kohorter Tone Grinde Seeberg Kr 665.000 20.10.2020
Norsk forening for cystisk fibrose Utvikle og tilpasse likepersonarbeidet i dagens koronasituasjon Hilde Nyberg Kr 180.000 20.10.2020
Norsk Revmatikerforbund Digital aktivitetsfestival Lina Bjelland Myrvoll Kr 380.000 20.10.2020
Redd Barna Sammen er vi sterkere Kaja Vardøen Kr 464.280 19.10.2020
Rådet for psykisk helse Håp i bagasjen Kristine Wold Andersen Kr 700.000 19.10.2020
ADHD Norge Ut i natur – mestring i livet Hanne Skarsvaag Kr 400.000 15.10.2020