Nå er første tildeling i «nye» Ekspress klar

99 prosjekter får støtte. Nye søkere vil framover få svært raskt svar.

DAM Redaksjonen • 5 Apr. 2022

Med løpende søknadsbehandling blir belastningen mindre på søker, samtidig som det går raskere fra man har en god idé til man kan sette i gang prosjektet. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

Ekspress 2022 har løpende søknadsbehandling. Endringen kommer etter at Stiftelsen Dam har gjort forsøk med løpende søknadsbehandling i de tre pandemirelaterte programmene stiftelsen har driftet. Det har vært stor suksess.

– Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra både organisasjoner og søkere, og derfor har vi nå gjort denne endringen i Ekspress. Så langt virker det som søkerne er godt fornøyd også i dette programmet, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Det var særlig knyttet spenning til om antall søknader ville hope seg opp rundt den gamle søknadsfristen 15. mars.

– Det gjorde det ikke, så det virker som mange har fått med seg den nye måten å søke på, sier Lillehagen.

Se hele listen over prosjekter som har fått støtte nederst i denne saken

Nyskapende

Løpende søknadsbehandling er en nyskaping, som Dam er stolte av å ha fått på plass. Erfaringer tyder på at belastningen på søker vil bli mindre, samtidig som det går kortere tid fra man har en god idé til den kan realiseres.

– Vi har høstet gode erfaringer etter to år med løpende søknadsbehandling i våre pandemirelaterte programmer, og nå har vi tatt det et skritt videre med å innføre løpende søknadsbehandling i et av våre faste programmer. Det tror vi både vi og andre tilskuddsaktører kan lære mye av, sier Lillehagen.

Kort tid fra søknad til svar

For å sikre at søknadsbehandlingen holder høy nok kvalitet, måtte det komme inn minimum 160 søknader før man kunne foreta den første tildelingen. Nylig rundet man det tallet, og nå er altså den første tildelingen klar. 99 prosjekter har nå fått innvilget støtte.

– Vi vet at Ekspress bidrar til mye aktivitet og frivillighet lokalt. Etter to år med pandemi tror vi dette er svært etterlengtet for mange, og vi gleder oss til å følge disse prosjektene videre, sier Lillehagen, og kommer med følgende oppfordring:

– Dersom noen nå blir inspirert til å søke gjennom Ekspress, kan vi love at programmet heretter vil leve opp til navnet sitt. Nå tar det nemlig maks 45 dager fra man søker til man får svar, og som hovedregel vil det gå langt kortere tid for de fleste.

*Obs! Hele listen over tildelte prosjekter blir tilgjengelig på våre nettsider onsdag 6. april. Denne listen blir fortløpende oppdatert med nye tildelinger utover i 2022.

Ekspress

  • Ekspress er Stiftelsen Dams minste program, og er eksklusivt for stiftelsens medlemsorganisasjoner.
  • Programmet skal bidra til økt aktivitet og frivillighet lokalt.
  • Man kan søke om mellom 5.000 og 40.000 kroner i Ekspress.
  • Fra og med 2022 vil programmet ha løpende søknadsfrist. Det betyr at søker får svar etter maks 45 dager, men mange vil få svar langt raskere enn det.

Her ser du alle prosjekter som får støtte gjennom Ekspress 2022

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Tur til Fruktgård med NFU Bodø Alan Hutchinson 2022: kr 6 000 03.09.2022
Redd Barna Sirkus til barna – med Flying Seagulls i Telemark Alf Birger Eikaas 2022: kr 35 000 14.06.2022
ADHD Norge Motorsport André Bjørnseth 2022: kr 40 000 02.01.2023
Mental Helse Klatreklubben – Ta sjansen! Anette Scheen 2022: kr 40 000 15.11.2022
Mental Helse Fjellet; en psyk god arena for glede og mestring Anette Scheen 2022: kr 40 000 15.11.2022
Den Norske Turistforening FjellPride 2023 – turar og aktivitetar for ungdom Anita Haugen kr 40 000 01.02.2023
Norsk Revmatikerforbund Likeperson, der sjukdomen betyr eit fortrinn Ann-Elin Brekke 2022: kr 40 000 25.03.2022
Nasjonalforeningen for folkehelsen Gapahuk for alle Ann-Kristin Willassen 2022: kr 40 000 01.05.2022
Norske Kvinners Sanitetsforening Kor som integreringsarena for kvinnelige beboere i Trondheim Anne Gro Gullvik Frøiland 2022: kr 40 000 31.08.2023
Norges Parkinsonforbund Støtte til opprettelse av UNG-gruppe i Oslo/Akershus Anne Marie Bakk 2022: kr 30 000 01.12.2022
Multippel Sklerose forbundet i Norge På tur med ubudne gjester Anne Sjøvold 2022: kr 40 000 01.09.2022
Kreftforeningen Busstur for kreftrammede på Haugalandet Anne Sofie Grønn 2022: kr 17 000 16.06.2022
Mental Helse Kjøkkenpraten Anne Turid Angell Vikstad 2022: kr 40 000 30.01.2023
Norsk Revmatikerforbund Kampen for en bedre livskvalitet Anne-Bjørg Evenstad 2022: kr 40 000 21.08.2022
ADHD Norge Utstyr til Ungdomstur Hardangervidda Anne-Grethe Høisæther 2022: kr 15 000 13.08.2022
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Kulturhelg NFU Møre og Romsdal Anne-Grethe Valentin 2022: kr 40 000 17.09.2022
Norges Astma- og Allergiforbund Astmaeksperter i Nord Anne-Kari Isaksen 2022: kr 8 000 03.05.2022
Norges Handikapforbund Tilrettelagt vinter aktivitetsuke i Storås 2023 Arne Mjåland 2022: kr 40 000 01.03.2023
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Chi Gong for god balanse Asbjørn Sæterdalen 2022: kr 25 000 14.09.2022
Norges Røde Kors En ny vår Asbjørn Wille 2022: kr 40 000 01.05.2022
Norges Røde Kors Mestring med Go-cart Asbjørn Wille 2022: kr 40 000 01.05.2022
Norske Kvinners Sanitetsforening Nora ferieaktivitet Bente Bostrøm 2022: kr 40 000 01.08.2022
Norske Kvinners Sanitetsforening Internasjonal Festaften FN dagen – Oktober 2022 Bente Brudal 2022: kr 30 000 01.08.2022
Cerebral Parese-foreningen Når livet butter imot – hvordan reise seg og komme videre Bente Heggø Olsen 2022: kr 28 000 09.06.2022
Den Norske Turistforening Rallarmarsjen Berit Irgens 2022: kr 23 000 01.05.2022
Norsk Revmatikerforbund Smøla Revmatikerforening Berit Johnsen 2022: kr 40 000 13.06.2022
Norges Røde Kors En musikalsk reise Birgitte Nordnes 2022: kr 40 000 04.01.2023
Norges Blindeforbund Til topps i Rypetoppen Bjørn Harald Lyng 2022: kr 40 000 13.05.2022
LHL Opplevelsestur med LHL Volda/Ørsta Bjørn Harald Støylen 2022: kr 40 000 25.09.2022
Norsk Revmatikerforbund Å jul med din glede Brigitte Rossøy 2022: kr 25 000 26.11.2022
Norges Parkinsonforbund GGG_9 hull til bedre helse 2022 Bård Morten Hallan 2022: kr 40 000 15.05.2022
Diabetesforbundet Opplevelser og mestring for familier med diabetesbarn Camilla Eggum kr 17 000 01.02.2023