Prosjekter

Ekstrem selvskading

Rådet for psykisk helse

SafeStart – farmasøytsamtale for gravide

Norske Kvinners Sanitetsforening

Stramt tungebånd hos spedbarn.

Norske Kvinners Sanitetsforening

Hvor farlig er SLE egentlig?

Norske Kvinners Sanitetsforening

Tinnitus og komorbiditet

Hørselshemmedes Landsforbund

Så “flink” at en blir syk?

Rådet for psykisk helse

Brystkreftbehandling og senskader

Brystkreftforeningen

Mild TBI – kartlegging og terapi

Personskadeforbundet LTN

HS-seminar i Trøndelag

Psoriasis- og eksemforbundet

Idretten skaper sjanser på vei mot nord!

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Rocket- Man Øvre Eiker

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité