Nå er første tildeling i «nye» Ekspress klar

99 prosjekter får støtte. Nye søkere vil framover få svært raskt svar.

DAM Redaksjonen • 5 apr. 2022

Med løpende søknadsbehandling blir belastningen mindre på søker, samtidig som det går raskere fra man har en god idé til man kan sette i gang prosjektet. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

Ekspress 2022 har løpende søknadsbehandling. Endringen kommer etter at Stiftelsen Dam har gjort forsøk med løpende søknadsbehandling i de tre pandemirelaterte programmene stiftelsen har driftet. Det har vært stor suksess.

– Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra både organisasjoner og søkere, og derfor har vi nå gjort denne endringen i Ekspress. Så langt virker det som søkerne er godt fornøyd også i dette programmet, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Det var særlig knyttet spenning til om antall søknader ville hope seg opp rundt den gamle søknadsfristen 15. mars.

– Det gjorde det ikke, så det virker som mange har fått med seg den nye måten å søke på, sier Lillehagen.

Se hele listen over prosjekter som har fått støtte nederst i denne saken

Nyskapende

Løpende søknadsbehandling er en nyskaping, som Dam er stolte av å ha fått på plass. Erfaringer tyder på at belastningen på søker vil bli mindre, samtidig som det går kortere tid fra man har en god idé til den kan realiseres.

– Vi har høstet gode erfaringer etter to år med løpende søknadsbehandling i våre pandemirelaterte programmer, og nå har vi tatt det et skritt videre med å innføre løpende søknadsbehandling i et av våre faste programmer. Det tror vi både vi og andre tilskuddsaktører kan lære mye av, sier Lillehagen.

Kort tid fra søknad til svar

For å sikre at søknadsbehandlingen holder høy nok kvalitet, måtte det komme inn minimum 160 søknader før man kunne foreta den første tildelingen. Nylig rundet man det tallet, og nå er altså den første tildelingen klar. 99 prosjekter har nå fått innvilget støtte.

– Vi vet at Ekspress bidrar til mye aktivitet og frivillighet lokalt. Etter to år med pandemi tror vi dette er svært etterlengtet for mange, og vi gleder oss til å følge disse prosjektene videre, sier Lillehagen, og kommer med følgende oppfordring:

– Dersom noen nå blir inspirert til å søke gjennom Ekspress, kan vi love at programmet heretter vil leve opp til navnet sitt. Nå tar det nemlig maks 45 dager fra man søker til man får svar, og som hovedregel vil det gå langt kortere tid for de fleste.

*Obs! Hele listen over tildelte prosjekter blir tilgjengelig på våre nettsider onsdag 6. april. Denne listen blir fortløpende oppdatert med nye tildelinger utover i 2022.

Ekspress

  • Ekspress er Stiftelsen Dams minste program, og er eksklusivt for stiftelsens medlemsorganisasjoner.
  • Programmet skal bidra til økt aktivitet og frivillighet lokalt.
  • Man kan søke om mellom 5.000 og 40.000 kroner i Ekspress.
  • Fra og med 2022 vil programmet ha løpende søknadsfrist. Det betyr at søker får svar etter maks 45 dager, men mange vil få svar langt raskere enn det.

Her ser du alle prosjekter som får støtte gjennom Ekspress 2022

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Norske Kvinners Sanitetsforening Kor som integreringsarena for kvinnelige beboere i Trondheim Anne Gro Gullvik Frøiland kr 40 000 31.08.2023
Mental Helse Mestring med zipline Tove-Mette Valen kr 24 000 06.05.2023
Hørselshemmedes Landsforbund Golf som sosial fysisk aktivitet Gerd Ervum kr 12 000 01.05.2023
Hørselshemmedes Landsforbund Ut av isolasjon og ensomhet for hørselshemmede Vidar Jansen 2022: kr 40 000 01.04.2023
Norges Handikapforbund Med sjøsprøyt i håret! Rita Samdal kr 9 000 31.03.2023
LHL Utflukter for ensomme aleneboende i bygda vår Tove Høgemark kr 30 000 20.03.2023
Norges Handikapforbund En kunstopplevelse på fire hjul Rita Samdal kr 12 000 05.03.2023
Foreningen for hjertesyke barn Familieweekend Petter Nymo 2022: kr 40 000 03.03.2023
ADHD Norge Foredrag med Magnus Jackson Krogh Heidi Bjørnseth kr 30 000 01.03.2023
Nasjonalforeningen for folkehelsen Utbedring og opparbeiding av folkesti/tursti. Trond Loeshagen kr 40 000 01.03.2023
Norges Røde Kors Kickstart i Hulå Kine Hillestad 2022: kr 40 000 01.03.2023
Norges Handikapforbund Tilrettelagt vinter aktivitetsuke i Storås 2023 Arne Mjåland 2022: kr 40 000 01.03.2023
Norges Blindeforbund Fra vræl til visk. Synstolkningshjelpemiddel for synshemmede. Andreas Poppe kr 30 000 17.02.2023
Mental Helse TV og filmkvelder Mental Helse Trondheim. Tinca Amza kr 13 000 15.02.2023
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Dansekurs NFU Sunnfjord lokallag Gitle Sande kr 33 000 06.02.2023
Norsk Revmatikerforbund NRF OSLO 1 «Styrke og balansetrening for revmatikere med en autoimun sykdom» Gerd Jenny Aanerud kr 30 000 06.02.2023
Hørselshemmedes Landsforbund Et godt liv med høreapparat Ellen Ulvin kr 20 000 06.02.2023
Norges Røde Kors Matpakkeglede Ellen Sofie Selle Bertelsen 2022: kr 40 000 03.02.2023
Norges Røde Kors Lysglimt Marita Hoel Fossen 2022: kr 40 000 01.02.2023
Diabetesforbundet Opplevelser og mestring for familier med diabetesbarn Camilla Eggum kr 17 000 01.02.2023
Multippel Sklerose forbundet i Norge Fredag er pizza Mona Strand kr 25 000 01.02.2023
Norske Kvinners Sanitetsforening Mor i nytt land – videreføring Lørenskog Inger Anne Furmyr kr 30 000 01.02.2023
LHL Kunstgruppe for slagrammede – kurs i grafisk trykk (monotypi Joanna Vatland kr 40 000 01.02.2023
Norsk Revmatikerforbund Alt i ett på en taburett Johanne Foss 2022: kr 40 000 01.02.2023
Norges Røde Kors Felles forståelse Ellen Sofie Selle Bertelsen 2022: kr 40 000 01.02.2023
Norges Astma- og Allergiforbund Blomster til alles glede Mona Louise Marthinussen kr 12 000 01.02.2023
Den Norske Turistforening FjellPride 2023 – turar og aktivitetar for ungdom Anita Haugen 2022: kr 40 000 01.02.2023
Norsk Revmatikerforbund Burgere som bowlingkuler?? Therese Støre kr 20 000 01.02.2023
Norsk Folkehjelp Kor for alle Kirsten Springer Hasvoll 2022: kr 40 000 01.02.2023
Norges Handikapforbund Damenes aften Kathrine Møn Steffensen kr 26 000 01.02.2023
Norges Bedriftsidrettsforbund Østfoldkarusellen mental helse i hvert skritt Joakim Tvedt Vatne 2022: kr 40 000 30.01.2023
Mental Helse Kjøkkenpraten Anne Turid Angell Vikstad kr 40 000 30.01.2023