Prosjekter

Kommunelegers rolle i folkehelsearbeidet

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Trening og hjertetransplantasjon

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Førebygging av seksuell trakassering

Rådet for psykisk helse

Helse, livskvalitet og somaliske LHBTI

Norsk organisasjon for asylsøkere

Intet sett, intet hørt

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/Døvblinde

Prosjekt-/forskerkurs -utviklingshemmede

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Hjernen er deg!

Hjernerådet

Barseltreff på tegnspråk

Norges Døveforbund

Sterke Bein: Beinhelse og Barneleddgikt

Norske Kvinners Sanitetsforening

Pasientdeltakelse i helsehus

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Kniv, kultur og kjønnsorganer

Norske Kvinners Sanitetsforening

Tryggere svangerskap ved artrittsykdom

Norske Kvinners Sanitetsforening

Fitness hos unge Fontan-pasienter

Foreningen for hjertesyke barn

Fellesverket Haugesund

Norges Røde Kors

Kan jeg leve med det

Norsk Revmatikerforbund