Prosjekter

Matsnakk

Multippel Sklerose forbundet i Norge

Stø kurs

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Mat og sånn: selektive spisevansker

Rådet for psykisk helse

Sykkeltaxi

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Fler som lytter

Mental Helse Ungdom

DISCO

Mental Helse Ungdom

Atleten, et grenseløst aktivitetshus

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Rasteplasser langs turstier ute på øyene

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Samhandling om kommunal hørselsomsorg

HLF Hørselshemmedes Landsforbund

PNES – Hva nå?

Epilepsiforbundet

Easybasket

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Parkinson-bokseskole

Norges Parkinsonforbund

Organiske miljøgifter og fedme

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Manuellterapi for akutte nakkesmerter

Ryggforeningen i Norge

Prosjekt-/forskerkurs -utviklingshemmede

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Bowling

ADHD Norge

Funkis-strekk med mestring

Norges Handikapforbund