Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stimuleringsprogrammet.

Denne siden oppdateres fortløpende når nye tildelinger blir gjort. Du finner tildelingsdato i kolonnen helt til høyre.

Her kan du lese mer om Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Norges Blindeforbund Trygge merkelapper Espen Pedersen Kr 113.750 08.01.2021
Norges Blindeforbund Full kontroll med fingrene Espen Pedersen Kr 300.000 12.03.2021
Norges Blindeforbund Vi synger oss gjennom Korona! Eva Elida Singsaas Skråmestø Kr 280.000 22.03.2021
Norsk Forening for Albinisme Fra isolasjon til virkZoom – informasjon, likeperson og podkastproduksjon Eva Elisa Skråmestø Kr 530.000 19.02.2021
Kirkens Bymisjon Verkstedproduksjon i koronatid Eva Hanse Brobak Kr 400.000 25.05.2021
Norges Røde Kors Reversere tapt frivillighet under/etter pandemi Even Strømman Kr 650.000 18.02.2022
Norges Røde Kors Utdanne, utvikle og motivere lokal frivillighet – digitalt Even Strømman Kr 255.000 01.02.2021
Norges Døveforbund Styrke barns tegnspråkmiljø under krevende forhold Finn Arild Thordarson Kr 680.000 02.12.2020
Norges Døveforbund Funkisdagbøker i koronatiden Finn Arild Thordarson Kr 650.000 08.01.2021
Norges Døveforbund Barnebok på tegnspråk om korona Finn Arild Thordarson Kr 100.000 11.11.2020
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Tren hjemme i koronatiden – med tegnspråk, tale og tekst Finn Arild Thordarson Kr 545.000 29.01.2021
Norges Døveforbund Koronatelefonen for døve Finn Arild Thordarson Kr 680.000 12.02.2021
Norges Døveforbund Vaksineinformasjon for døve innvandrere Finn Arild Thordarson Kr 300.000 14.10.2021
Norges Døveforbund Gaming for tegnspråklige seniorer Finn Arild Thordarson Kr 750.000 11.03.2022
Norges Døveforbund Underveis Finn Arild Thordarson Kr 960.000 11.03.2022
Norges Døveforbund Koronapodden på tegnspråk Finn Arild Thordarson Kr 750.000 11.03.2022
Norges Døveforbund Koronatelefonen for døve 2.0 Finn Arild Thordarson Kr 575.000 22.03.2022
Mental Helse Selvhjelp og mestring i en ny hverdag Frank Nilsen Kr 217.000 23.02.2021
Kirkens Bymisjon Aktiv fritid Frank Svendsen Kr 700.000 14.10.2021
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte KABB Kortreist 2022 Frank Tangen Kr 380.000 03.03.2022
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte Digitale møteplasser og kurs for synshemmede Frank Tangen Kr 378.600 17.08.2020
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte Trygge samlinger for synshemmede Frank Tangen Kr 465.500 17.08.2020
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte Vår egen stemme – podkastproduksjon for synshemmede Frank Tangen Kr 212.000 28.01.2021
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte Samtaletilbud med lav terskel Frank Tangen Kr 175.000 01.02.2021
Norges Astma- og allergiforbund Hjemmetrening i koronatiden Gina Evelyn Strøm Kr 307.000 02.12.2020
Kiwanis International District Norden KOMP – mindre ensom med familie og venner inn i stua, hver dag Gisle Lunde Kr 700.000 06.01.2021
Mental Helse VEIVISER – i en pandemi Gjertrud Linde Kr 120.000 19.02.2021
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Hjemmetrening og videokontakt Gro Marit Rødevand Kr 670.000 23.02.2021
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Mosjon og trening Gro Marit Rødevand Kr 695.000 25.05.2021
ADHD Norge Digital organisasjonopplæring av tillitsvalgte Gry Lunde Kr 100.000 23.11.2020
Kirkens Bymisjon Plattformen for gode levekår Gunhild Holten Kr 523.775 17.08.2020
Kirkens Bymisjon Videreføring av plattformen for gode levekår Gunnhild Holten Kr 500.000 05.01.2021