Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stimuleringsprogrammet.

Denne siden oppdateres fortløpende når nye tildelinger blir gjort. Du finner tildelingsdato i kolonnen helt til høyre.

Her kan du lese mer om Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Foreningen for Muskelsyke Muskelminus – en podcastserie for personer med muskelsykdom Tone Torp Kr 300.000 25.02.2022
Foreningen Rastløse Bein Webinarer – tilrettelegging for digitalt likepersonsarbeid Elisabeth Ødemark Kr 105.000 14.10.2021
Foreningen Vi som har et barn for lite Sorgstøtte på nett Anne Giertsen Kr 160.000 15.10.2020
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Samfunnsdeltakelse for alle – også digitalt! Vigdis Endal Kr 161.384 05.01.2021
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Jeg vil endre! Marte Taylor Bye Kr 660.000 26.08.2020
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Bilder fra en pandemi Ingeborg Vea 200.000 26.10.2020
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Jeg vil endre – medvirkning i koronatid Marte Taylor Bye Kr 545.000 15.03.2022
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Smart mat – folkehelse for alle Sandra Mauer Kr 999.990 07.04.2022
Harry Benjamin ressurssenter Digitale tilbud for personer med kjønnsinkongruens Tone Maria Hansen Kr 135.500 02.09.2020
Harry Benjamin ressurssenter Samtalelinje for personer med kjønnsdysfori/inkroguens Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg Kr 300.000 17.08.2020
Harry Benjamin ressurssenter Digitale tilbud for personer med kjønnsinkongruens i koronatid Tone Maria Hansen Kr 300.000 25.05.2021
Hest og Helse Møteplass for ungdom og unge voksne med utfordringer Marita Kind Myreng Kr 100.000 14.10.2021
Hjelpekilden Ettertro – Psykisk helse på Instagram Hilde Langvann Kr 150.000 28.02.2022
Hjelpekilden Digitale samtalegrupper Hilde Langvann Kr 280.000 17.08.2020
Hjelpekilden En snap om gangen Hilde Langvann Kr 115.000 12.02.2021
Hjernesvulstforeningen Min pasientreise – loggbok for hjernesvulstrammede Rolf Johan Ledal Kr 160.000 12.10.2020
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Hør godt i digitale møter Johanne Dahll Fossen Kr 390.000 19.01.2021
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Covid-19 og døve/hørselshemmede innvandrere/asylsøkere Joseph Murray Kr 275.000 26.08.2020
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Nasjonal digital plattform for pasient- og pårørendeopplæring (LMS) Birgitte Notø Nesje Kr 460.600 29.01.2021
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Tren hjemme i koronatiden – med tegnspråk, tale og tekst Finn Arild Thordarson Kr 545.000 29.01.2021
HLF Hørselshemmedes Landsforbund «I samme båt» – digital motivering av nye likepersoner Nina Ekjord Øyen Kr 320.000 02.03.2021
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Sterk og selvstendig med god balanse – En universelt utformet treningsfilm Nina Ekjord Øyen Kr 300.000 05.03.2021
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Digital hørselskaffe for høreapparatbrukere og nærpersoner Jorid Løkken Kr 440.000 12.04.2021
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Nettjenester for eldre med hørselshemming Lase Riiser Bøtun Kr 700.000 14.04.2021
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Smitteverntiltak ifb. med likepersonbesøk hos eldre hørselshemmede – runde 2 Nina Ekjord Øyen Kr 250.000 10.02.2022
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Digital Hørselskaffe – Videreutvikling og videreføring Jorid Løkken Kr 500.000 14.02.2022
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Ambulerende praktiske hørselskurs på sykehjem Jordi Løkken Kr 1.000.000 11.03.2022
Hospiceforum Norge Etablering av kontakttelefon for pårørende til alvorlig syke og døende Jette Foss Kr 500.000 18.04.2021
Kirkens Bymisjon Aktivitetskoordinator Morten Lyngeng Kr 700.000 15.12.2020
Kirkens Bymisjon UngJobb Per Dovland Kr 650.000 18.12.2020
Kirkens Bymisjon Videreføring av plattformen for gode levekår Gunnhild Holten Kr 500.000 05.01.2021
Kirkens Bymisjon Hvileavdeling for gatemiljøet i Oslo sentrum Kjersti Klouman Høiner Kr 195.000 19.01.2021