Prosjektbibliotek

Vårtur

Norges Handikapforbund

Seniortreff

Kirkens Bymisjon

Proffene

Dissimilis Norge

Konferanse: Demens i hverdagen

Nasjonalforeningen for folkhelesen

Seniorene tar byen tilbake

Norges Røde Kors

Tur til Elveseter

Pensjonistforbundet

Seniorferie

Pensjonistforbundet

Falltreningskurs for eldre i Øvre Eiker

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Taekwon-Do for 65 år +

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite

Allidrett for eldre i Øvre Eiker

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Digital trening for eldre med MS

Multippel Sklerose forbundet i Norge

Aktivitet hele livet

Norges Røde Kors

Det går likar no

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Digital konsertserie for demensomsorgen

Norske Kvinners Sanitetsforening

Kaffekroken

Pensjonistforbundet

Regnbuetelefonen telefonvennetjeneste for eldre lhbt+-personer

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualtitetsmangfold