Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stimuleringsprogrammet.

Denne siden oppdateres fortløpende når nye tildelinger blir gjort. Du finner tildelingsdato i kolonnen helt til høyre.

Her kan du lese mer om Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
ADHD Norge ADHD og spillavhengighet i en uforutsigbar tid Astrid Segers-Røinaas Kr 276.415 05.03.2021
Landsforeningen uventet barnedød Ritualer under koronapandemien Atle Dyregrov Kr 121.743 28.10.2020
Rådet for psykisk helse Sammen om en ny start på studietiden; Innsatsuka 2021 for 2. årsstudenter Atle Rolstadaas Kr 700.000 05.01.2021
Rådet for psykisk helse aktivUka 2022: Vi tar studiehverdagen tilbake Atle Rolstadaas Kr 700.000 28.02.2022
Mental Helse Ungdom Digimat Beate Anstensrud Kr 700.000 29.03.2021
Mental Helse Svippe: Teknologi for bedre folkehelse Beate Horg Kr 700.000 25.05.2021
Norges Blindeforbund Når nettene blir lange og korona setter inn … Beathe Beckstrøm Kr 305.000 02.11.2020
Dissimilis Norge Revitalisering av medlemsgrupper i Dissimilis Norge Benajmin Zahl Bergem Kr 250.000 07.04.2022
Norske Kvinners Sanitetsforening Blåmåkå Bendik Nordgaard Kr 680.000 08.04.2021
Norske Kvinners Sanitetsforening Ungdomsambassadører i koronatiden Bente Bostrøm KR 390.000 15.12.2020
Norske kvinners sanitetsforening Helseambassadører i koronatiden Bente Bostrøm Kr 322.000 07.08.2020
Norske Kvinners Sanitetsforening SULT BabyCall Bente Sommerfeldt Kr 807.000 17.02.2022
Norske Kvinners Sanitetsforening SULT Strakstiltak: Lavterskeltilbud for barn med spiseforstyrrelser Bente Sommerfeldt Kr 970.000 17.02.2022
Epilepsiforbundet Utvidet nettkurs for nydiagnostiserte og pårørende Benthe Lill Krigerød Kr 130.000 05.03.2021
Harry Benjamin ressurssenter Samtalelinje for personer med kjønnsdysfori/inkroguens Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg Kr 300.000 17.08.2020
Fontenehus Norge Sosial og aktiv fritid Berit Doseth Kr 290.000 17.08.2020
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Kunnskap, trygghet og samhold i en krevende pandemi Birgit Stræde Kr 614.352 11.11.2020
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Nasjonal digital plattform for pasient- og pårørendeopplæring (LMS) Birgitte Notø Nesje Kr 460.600 29.01.2021
Norsk OCD forening Pårørende kurs for pårørende i alle relasjoner med en OCD bruker i familien Bjarne Hansen Kr 220.000 07.04.2022
Kirkens Bymisjon Pop-up møteplasser Bjarte Leer-Helgesen Kr 340.000 29.03.2021
Rådet for psykiske helse Webinarer om PTSD i koronatiden Bjørg Kristine Michalak-Paulsen Kr 210.000 26.01.2021
Redd Barna 71 grader n00b – et sted å være for nordnorske gamere Bjørn David Vik Kr 626.000 23.11.2020
DNT – Edru livsstil Meningsmeny Bo-Nicolai Gjerpen Hansen Kr 130.000 22.09.2020
Kirkens SOS Digital deltagingskompetanse Bodil Slørdal Kr 700.000 12.10.2020
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Barn og unge pårørende i koronapandemien Brian Alexander Norem Kr 290.000 28.02.2022
Norges Bedriftsidrettsforbund Friluftsliv som lys i hverdagen Brynhild Askvik Kr 393.000 11.01.2021
Norges Bedriftsidrettsforbund Folkehelse og løpeglede en sosial møteplass Brynhild Askvik Kr 115.000 25.05.2021
Kirkens Bymisjon Ett bærenett fylt med værekraft Børge Hansen Kr 700.000 02.03.2021
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende Sett og hørt – Digital plattform for utviklingshemmede Camilla Kvalheim Kr 700.000 01.02.2021
Norsk Folkehjelp Folketur: Innvandrerkvinnes deltakelse i friluftsaktiviteter Camilla P. Sundvoll KR 390.000 02.09.2020
Munn- og halskreftforeningen Noen å snakke med – likepersonsappen Carita Teien Kr 700.000 22.09.2020
Norske Kvinners Sanitetsforening Noe å glede seg til! Ferie- og fritidsaktiviteter for barn og unge Cathrine Salvesen Kr 650.000 02.09.2020