Frivillighetens program for besøk og aktivitet for eldre

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Aktivitetsprogrammet.

Denne siden oppdateres fortløpende når nye tildelinger blir oppdatert. Du finner tildelingsdato i kolonnnen helt til høyre.

Her kan du lese mer om Frivillighetens program for besøk og aktivitet for eldre (Aktivitetsprogrammet)

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Nasjonalforeningen for folkhelesen Konferanse: Demens i hverdagen Odd Dalby Kr 40.000 08.09.2021
Norges Røde Kors Kontaktskapende aktiviteter for eldre på institusjon Trine Røsand Kr 400.000 07.04.2022
Norske Kvinners Sanitetsforening Koordinert innsats for sårbare eldre i bydel Grorud Ingemar Nesheim Kr 300.000 19.01.2021
Kirkens Bymisjon Kor i alle dager Kristin Minde Kr 424.600 21.04.2021
Kirkens Bymisjon Kor og jam i alle dager 2 Kristin Minde Kråkenes Kr 688.000 07.04.2022
Nasjonalforeningen for folkehelsen Korona kafé på Tiaren Eli Roseth Eik Kr 60.800 02.10.2020
Senior Norge Koronatelefon for å bekjempe ensomhet Knut Christian Høvik Kr 694.600 14.04.2021
Kirkens Bymisjon Koronatiltak eldre og ensomme eldre gjennom mørketida Ann Karina Sogge Kr 300.000 06.11.2020
Norges Røde Kors Kraftverket Bergen – møteplass for seniorer Tone Kristine Tefre Kolbjørnsen Kr 700.000 25.04.2021
Norske Kvinners Sanitetsforening Kreativ samtalegruppe for eldre med demens Nadine Mackell Kr 300.000 18.12.2020
Norges Astma- og Allergiforbund Kultur, mat og trening med mening Hildur Østbø Kr 300.000 05.07.2021
Pensjonistforbundet Kulturcafe og allsang for eldre i Ullensaker Rita Fjeld Hovden Kr 290.000 05.03.2021
Norges Røde Kors Kulturelle opplevingar saman i Førde Eva Marie Halvorsen Kr 100.500 18.11.2020
Pensjonistforbundet Kulturhistorisk sjøreise Anne Johannessen Kr 250.600 22.03.2021
Pensjonistforbundet Kulturmøtet Liv Munthe-Kaas Kr 155.000 24.05.2021
Pensjonistforbundet Kulturtilbud for eldre og enslige i Sola kommune Fred Roland Kr 50.000 01.02.2021
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Kulturtime med ny vri for eldre på Radøy Berit Olivia Kvalvik Kr 210.750 25.04.2021
Norges Røde Kors Kurs besøksvenn med hund June Samuelsen Kr 70.000 07.04.2022
Pensjonistforbundet Kvilebenker Solveig Karin Vassenden Kr 60.000 27.11.2020
Pensjonistforbundet Leve hele livet – Parkveien som møteplass for eldre Solbjørg Sagmo Kr 89.500 28.10.2020
Norges Blindeforbund Livet er som strikking – noen dager er rette og noen er vrange Beathe Becstrøm Holthe Kr 154.000 22.09.2021
Kreftforeningen Livets bibliotek – til stede i livet Ingvill Moe Kr 256.000 17.06.2021
Norske Kvinners Sanitetsforening Livsglede i koronaens tid Julie Lind-Jæger Kr 150.000 11.11.2020
Norges Røde Kors Livsgnist livet ut for ensomme eldre i Stavanger Birgitte Nordnes Kr 100.000 28.10.2020
Kirkens Bymisjon Livsmestring i en annerledes tid Kolbjørn Gunnarson Kr 700.000 08.02.2021
Seniornett Lunsj og data Tore Ervik Kr 170.000 26.03.2021
Pensjonistforbundet Lydanlegg m/teleslynge i forsamlingslokale Svein Førde Kr 38.500 15.06.2021
Norges Røde Kors Lykketreff Anne Kesia Leirvik Kr 700.000 07.04.2022
Nasjonalforeningen for folkehelsen Lyspunktet – et sted å møtes – Trinn2 Karin Rømo Sandvik Kr 699.980 15.11.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen Mainn og mat Frode Mo Kr 300.000 22.03.2021
Norges Blindeforbund Mandagsforum Anja Kathrine Skoglund Kr 124.000 02.12.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Markering Alzheimerdagen og støttekonsert demensaksjonen Anita Koot Kr 70.000 17.05.2021