Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stimuleringsprogrammet.

Denne siden oppdateres fortløpende når nye tildelinger blir gjort. Du finner tildelingsdato i kolonnen helt til høyre.

Her kan du lese mer om Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Kirkens Bymisjon Jule- og ferieaktiviteter for barn og unge Kristian Konstali Randen Kr 240.000 11.11.2020
Kirkens Bymisjon Aktiviteter og sosiale tiltak for å motvirke ensomhet og bedre helsen Kolbjørn Gunnarson Kr 550.000 17.08.2020
Kirkens Bymisjon Digital læring og samhold Ivar Kirkhus Kr 550.000 17.08.2020
Kirkens Bymisjon Plattformen for gode levekår Gunhild Holten Kr 523.775 17.08.2020
Kirkens Bymisjon Aktiviteter i Nabolagshuset Petersborg Tonje Jørgensen Kr 650.000 23.11.2020
Kirkens Bymisjon Aktiv sammen – ferieturer og aktiviteter for Bybos beboere Marte Borkenhagen Kr 672.000 19.02.2021
Kirkens Bymisjon Koronafrykt og ensomhet Dennis Troy Ginn Kr 650.000 23.02.2021
Kirkens Bymisjon Tekstilproduksjon og produktutvikling Anette Haugen Bryn Kr 635.000 02.03.2021
Kirkens Bymisjon Ett bærenett fylt med værekraft Børge Hansen Kr 700.000 02.03.2021
Kirkens Bymisjon Åpen kro og byfrokost Olav Lægdene Kr 366.000 17.03.2021
Kirkens Bymisjon Støtte til mennesker i utenforskap og ensomhet Lars Breivik Hellerdal Kr 700.000 19.04.2021
Kirkens Bymisjon Verkstedproduksjon i koronatid Eva Hanse Brobak Kr 400.000 25.05.2021
Kirkens Bymisjon Å skrive seg ut av det Ingrid Z. Aanestad Kr 335.000 25.05.2021
Kirkens Bymisjon Oppstart av Tannlege på hjul i koronatid Wojoud Mejalli Kr 650.000 29.03.2021
Kirkens Bymisjon Pop-up møteplasser Bjarte Leer-Helgesen Kr 340.000 29.03.2021
Kirkens Bymisjon Aktiv fritid Frank Svendsen Kr 700.000 14.10.2021
Kirkens Bymisjon En renere jobb Sara Vingelsgaard Kr 280.881 14.10.2021
Kirkens Bymisjon Oppsøkende i gatemiljøet i Oslo Sjur Viljar Lilleås Kr 850.000 21.02.2022
Kirkens Bymisjon Hundekos og lunsj Thomas Selnes Bakken Kr 353.250 21.02.2022
Kirkens Bymisjon Aktiv Sammen versjon 2.0 – ferieturer og aktiviteter for Bybos beboere Marte Borkenhagen Kr 578.000 11.03.2022
Kirkens Bymisjon Mat og møteplasser Inger May Ommedal Kr 290.000 07.04.2022
Kirkens Bymisjon Generasjonsmøter Christel Vroone Kr 450.000 07.04.2022
Kirkens SOS Digital deltagingskompetanse Bodil Slørdal Kr 700.000 12.10.2020
Kirkens SOS Kirkens SOS Digital – En heldigital frivillighetstjeneste i KSOS? Christine Rokkedal Kr 700.000 17.08.2020
Kirkens SOS Hjelp til hjelperne på Kirkens SOS Christina Bütof Kr 600.000 21.09.2020
Kirkens SOS Ungfritid – digitale og fysiske møteplasser under korona Vanja Konradsen Kr 300.000 02.03.2021
Kirkens SOS Syng for livet! Leif Ingvald Skaug Kr 620.000 25.05.2021
Kiwanis International District Norden KOMP – mindre ensom med familie og venner inn i stua, hver dag Gisle Lunde Kr 700.000 06.01.2021
Kiwanis International District Norden HomeStart Grenland – med familier gjennom krisetider Lise Ripegutu Kr 700.000 07.04.2022
Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett Trening ved nedstenging av idretten under koronapandemien Marianne Røhme Kr 603.000 25.05.2021
Kreftforeningen Digital mestrings- og rehabiliteringspakke Louise Wullum Kr 660.000 23.08.2020
Kreftforeningen Digital aktivitet for barn med kreft Mona Bjelland Kr 340.000 17.08.2020