Frivillighetens program for besøk og aktivitet for eldre

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Aktivitetsprogrammet.

Denne siden oppdateres fortløpende når nye tildelinger blir oppdatert. Du finner tildelingsdato i kolonnnen helt til høyre.

Her kan du lese mer om Frivillighetens program for besøk og aktivitet for eldre (Aktivitetsprogrammet)

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Nasjonalforeningen for folkehelsen Seminar for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Astrid Wester Storberget Kr 92.000 29.03.2021
Norges Røde Kors Senior koronaferie på Eidene Tom Walter Madsen Kr 290.000 28.10.2020
Norges Røde Kors Senior koronaferie på Merket Tom W. Madsen Kr 290.000 06.11.2020
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Senior Svøm Sture Fladmark Kr 250.000 07.04.2022
Blå Kors Norge Senior-Løft Edmund Birkedal Kr 700.000 07.04.2022
Pensjonistforbundet Senioraktivitet Oddrun Paulsen Kr 300.000 18.11.2020
Norges Røde Kors Seniorene tar byen tilbake Camilla Gerhardsen Kr 300.000 08.09.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen Seniorer i sentrum – Sang- og musikkaktiviteter for eldre og demente Per Grunde Weydahl Kr 270.000 23.11.2020
Pensjonistforbundet Seniorferie Rita Fjeld Hovden Kr 250.000 24.08.2021
Norges Røde Kors Seniorferie 2022 May Ljungqvist Kr 100.000 15.11.2021
Norges Røde Kors Seniorferie 2022 høst May Ljungqvist Kr 130.000 07.04.2022
Norges Røde Kors Seniorferie Kristiansand Terje Lysholm Kr 300.000 07.04.2022
Norges Røde Kors Seniorferie på Haraldvollen Røde Kors Senter Solveig Saue Kr 700.000 02.03.2021
Norges Røde Kors Seniorgutta Siw Iren Furnes Kr 259.000 02.10.2020
Kirkens Bymisjon Seniortreff Christina Alstad-Rygg Kr 700.000 13.09.2021
Hest og Helse Seniortreff på Lindland Gård Gunn Lindland Kr 290.000 19.07.2021
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning SESAM-festivalen: Norges største festival om – og for – eldre Ingelin Testad Kr 130.000 30.05.2021
Norges Parkinsonforbund Sett, lest, likt og husket June Alexandersen Kr 208.000 07.04.2021
Pensjonistforbundet Sittesteiner Lars Nestaas Kr 300.000 28.10.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Sjusjøkurset Odd Dalby Kr 120.000 07.04.2022
Nasjonalforeningen for folkehelsen Skipper Worse søknad nye turgrupper for eldre Linda G. Aase Kr 122.000 05.04.2021
Seniornett Slektsforskningskafe Lars Petter Midtvik Kr 50.000 04.02.2021
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Smitteverntiltak i forbindelse med likepersonbesøk hos eldre hørselshemmede Nina Ekjord Øyen Kr 250.000 02.10.2020
Pensjonistforbundet Snekkerverksted for eldre menn Steinar Sørli Kr 32.000 15.11.2021
Pensjonistforbundet Sommertur Liv Munthe-Kaas Kr 300.000 12.02.2021
Pensjonistforbundet Sommertur Lillehammer Dag Eirik Johansen Kr 100.000 05.01.2021
Pensjonistforbundet Sommerturer Rælingen Pensjonistforening Ingolf Nesbø Kr 200.000 07.04.2022
Pensjonistforbundet Sosiale møteplasser med styrke og balansetrening for å bekjempe ensomhet Nadine Mielke Kr 290.000 28.01.2021
Pensjonistforbundet Sosiale møteplasser og aktivitet for eldre Merethe Sakshaug Kr 150.000 27.06.2021
Pensjonistforbundet Sosiale møteplasser og aktivitet for eldre i Follo Svein Grønli Kr 216.200 22.09.2021
Norges Røde Kors Sosiale møteplasser og bevegelse i hverdagen for eldre kvinner Helene Cecilia Kinnunen Kr 150.000 12.04.2021
Norske Kvinners Sanitetsforening Sosiale trygghetstreff i Vestland og Trøndelag sør Andrea Svarstad Kr 700.000 07.04.2022