Prosjektbibliotek

Sosial isolasjon

Barnekreftforeningen

Smittefri turorientering

Norsk Friluftsliv

Lavterskeltrening over nettet

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Digitalt blærekreftseminar

Blærekreftforeningen

ADHD og avhengighet

ADHD Norge

Vi & Virus

Redd Barna

Ut av isolasjon i koronatiden

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Pårørendekonferanse i koronaens tid

Funksjonshemmedes Fellsorganisasjon

Oasen NF Oslo

Norsk Folkehjelp

Samtaleverktøy for følelsesregulering

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Matkasse for løslatte i Viken

Norges Røde Kors

NFIF digital øvelsesbank for para-idretten

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Digitalt arbeid og formidling i fengsel

Stiftelsen Rettferd for taperne