Frivillighetens program for besøk og aktivitet for eldre

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Aktivitetsprogrammet.

Denne siden oppdateres fortløpende når nye tildelinger blir oppdatert. Du finner tildelingsdato i kolonnnen helt til høyre.

Her kan du lese mer om Frivillighetens program for besøk og aktivitet for eldre (Aktivitetsprogrammet)

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Multippel Sklerose forbundet i Norge Eldre MSere går digitalt Astrid Moe Eikrem Kr 295.600 07.04.2022
Munn- og halskreftforeningen Bingoturné – live og digitalt Carita Teien Kr 293.000 07.10.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Hverdagsgleder og praktisk hjelp for deg over 65 år Kirsten Greiner Ovesen Kr 300.000 27.11.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Seniorer i sentrum – Sang- og musikkaktiviteter for eldre og demente Per Grunde Weydahl Kr 270.000 23.11.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Korona kafé på Tiaren Eli Roseth Eik Kr 60.800 02.10.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Aktiv hverdag og fellesskap i koronatid Else Frisell Kr 253.150 02.10.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Syng med oss – programmer på lokal-tv for eldre, hjemme og på institusjon Eva Narheim Kr 300.000 02.10.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen «Samling rundt bordet». Vi lager lyspunkter i en vanskelig koronahverdag Karl Laugsand Kr 80.000 02.10.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen På gyngende grunn Britt von Løwensprung Kr 106.300 02.11.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Enslige og sårbare eldre i Gol Trond Johansen Kr 300.000 02.11.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Direkteoverføring av arrangement i kirka til de eldre i kommunen Frode Hjortdahl Kr 55.000 28.10.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Måltidsfellesskap – Vi samler ensomme eldre til felles hygge Frode Mo Kr 300.000 28.10.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Happy hours på Ullerntunet Linda Kvæl Kr 100.000 28.10.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen GenerasjonsAlliansen Lise Aanesen Kr 260.000 27.11.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Jektefart og Lokfører Johnsen på timeplanen Åshild J. Nordnes Kr 75.000 18.12.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Opplevelseshelger på «Fyret» – noe å glede seg til Anne Marie Angell Kr 297.076 18.12.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Tiltak for eldre over 80 år Gloppen kommune Magnhild Ravnestad Kr 200.000 23.11.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Måltidsgleder og musikk – sammen med andre Linda Thorsvik Kr 50.000 23.11.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Jakten på velferdsteknologi Helge Ovanger Kr 200.000 18.11.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Aktivitet og trivsel for beboerne i Gartnerhagen Lisbeth Bodin Kr 300.000 18.11.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Dugnad mot digitalt utenforskap Maren Odberg Palm Kr 300.000 13.11.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Helsefremmende møteplass for eldre i Dønna kommune Elin Kristin Johansen Kr 300.000 17.02.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen Motoview-sykkel Gudbjørg Navjord Kr 100.000 23.02.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen «Lyspunktet» – et sted å møtes Karin Rømo Sandvik Kr 699.850 23.02.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen Aktivitet og trivsel hjemmeboende demente og beboere på Vågåheimen Kai Valbjør Kr 296.612 02.03.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen Mat og prat for ensomme eldre Unni Solhaug Kr 40.000 15.03.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen Digital konferanse Alzheimerdagen Elisabeth Skarderud Kr 80.000 22.03.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen Mainn og mat Frode Mo Kr 300.000 22.03.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen Trim til musikk, rytmer og sang for å lokke fram det friske Merete Dale Kr 40.000 26.03.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen Det magiske bord Liv Øvregaard Kr 192.040 29.03.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen Seminar for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Astrid Wester Storberget Kr 92.000 29.03.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen Skipper Worse søknad nye turgrupper for eldre Linda G. Aase Kr 122.000 05.04.2021