Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stimuleringsprogrammet.

Denne siden oppdateres fortløpende når nye tildelinger blir gjort. Du finner tildelingsdato i kolonnen helt til høyre.

Her kan du lese mer om Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Kreftforeningen Digital mestrings- og rehabiliteringspakke Louise Wullum Kr 660.000 23.08.2020
Ønskebarn Digital møteplass for pasienter og likepersoner om nye behandlingsmetoder Margrete Raugstad Kr 160.000 11.11.2020
Norges Døveforbund Digital møteplass på Tik Tok for døve og hørselshemmede barn og unge Ivar Steen-Johnsen Kr 700.000 14.10.2021
ADHD Norge Digital organisasjonopplæring av tillitsvalgte Gry Lunde Kr 100.000 23.11.2020
Norsk Forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft Digital temakafé for tarmkreftpasienter Elisabeth Fidjeland Kr 123.000 17.08.2020
Den Norske Turistforening Digital turformidling for alle Michael Quist Rasmussen Kr 700.000 23.02.2021
Norsk Fosterhjemsforening Digital veiledning av fosterhjem Hanne Fosser Kr 497.000 07.04.2021
Norges Røde Kors Digital vitnestøtte Kristoffer Seiersten Kr 700.000 13.01.2021
Brystkreftforeningen Digitale foredrag for de som lever med uhelbredelig brystkreft Kari Bøyum Kr 260.000 12.02.2021
Rådet for psykisk helse Digitale Hverdagsgledekurs Werner Fredriksen Kr 630.000 23.09.2020
Multippel Sklerose forbundet i Norge Digitale MS-konferanser Kristi Herje Haga Kr 206.000 05.03.2021
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte Digitale møteplasser og kurs for synshemmede Frank Tangen Kr 378.600 17.08.2020
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Digitale møter i koronaens tid og etter Riitta Anneli Hellman Kr 685.000 14.10.2021
Norsk Lymfødem og Lipødem Forbund Digitale rundebordskonferanser/webinarer Niels Høegh Kr 200.000 14.10.2021
Ung Kreft Digitale samlinger for pårørende og etterlatte Martine Kvarstein Kr 280.000 17.08.2020
Hjelpekilden Digitale samtalegrupper Hilde Langvann Kr 280.000 17.08.2020
Harry Benjamin ressurssenter Digitale tilbud for personer med kjønnsinkongruens Tone Maria Hansen Kr 135.500 02.09.2020
Harry Benjamin ressurssenter Digitale tilbud for personer med kjønnsinkongruens i koronatid Tone Maria Hansen Kr 300.000 25.05.2021
Rådet for psykisk helse Digitalisering av likepersonsarbeid Stian Sandø Kr 404.000 02.09.2020
Personskadeforbundet LTN Digitalisering av likepersonsarbeid for personer med nedsatte funksjonsevne Marianne Holth Dybwad Kr 700.000 17.08.2020
Psoriasis- og eksemforbundet Digitalisering av likepersonsopplæringen Maren Awici-Rasmussen Kr 247.000 03.03.2022
Ønskebarn Digitalt fellesskap med fokus på isolasjon og parforholdet i barnløsheten Cecilie Hoxmark Kr 170.000 15.03.2021
Psoriasis- og eksemforbundet Digitalt likepersonsarbeid Mari Øvergaard Kr 390.000 25.05.2021
Psoriasis- og eksemforbundet Digitalt samtaletilbud Maren Awici-Rasmussen Kr 495.000 19.01.2021
Dissimilis Norge Dissimilis Julekalender Mathias Eckhoff Kr 100.000 01.10.2020
Psoriasis- og eksemforbundet Drahjelp til post-korona aktivitet lokalt Thea Kristine Lande Kr 212.000 01.01.1970
ADHD Norge Du og jeg og ADHD Hanne Skarsvaag Kr 460.000 16.09.2020
Norges Blindeforbund Døråpner Marianne Gravdal Kr 575.000 05.03.2021
Norges Røde Kors Døråpner i en post pandemi-tid Mina Elmelund Kjeldsen Kr 350.000 07.04.2022
Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter En håndsrekning ut av isolasjon Jorun Marie Kveldro Kr 530.000 02.11.2020
Norges Parkinsonforbund En mykere overgang Ragnhild S. Støkket Kr 200.000 19.03.2021
Psoriasis- og eksemforbundet En pinne for stresset Trinde Knudtzon Kr 130.000 28.01.2021