Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stimuleringsprogrammet.

Denne siden oppdateres fortløpende når nye tildelinger blir gjort. Du finner tildelingsdato i kolonnen helt til høyre.

Her kan du lese mer om Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Parkinsonforbundet Podkast: Livet med parkinson i koronatiden Sverre Nilsen Kr 240.000 22.09.2020
Norges Parkinsonforbund Team-parkinson tar hverdagen tilbake Sverre Nilsen Kr 250.000 07.03.2022
Kristent Interkulturelt Arbeid Videreføring, inkluderende ferieaktiviteter Oslo Tayyaba Yousaf Kr 380.766 07.04.2022
Kristent Interkulturelt Arbeid Inkluderende ferieaktiviteter, Oslo Tayyaba Yousaf Kr 158.000 22.01.2021
Redd Barna Stolte jenter Tehrim Ahmed Kr 555.000 04.12.2020
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling Fra isolasjon til sosialisering Terje Grotle Kr 500.000 09.09.2020
Norges Røde Kors Veien til arbeid Thea Juell Kr 700.000 23.09.2020
Psoriasis- og eksemforbundet Til nye høyder med PEF Thea Kristine Lande Kr 108.950 25.05.2021
Psoriasis- og eksemforbundet Utvidet digitalt samtaletilbud Thea Kristine Lande Kr 455.000 07.03.2022
Psoriasis- og eksemforbundet Drahjelp til post-korona aktivitet lokalt Thea Kristine Lande Kr 212.000 01.01.1970
Den Norske Turistforening Av eldre for eldre Thea Utvik Kr 500.000 23.11.2020
Den Norske Turistforening Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede i Vestfold Thomas Andersen Kr 160.000 07.04.2022
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling Covid 19, rusavhengighet og livskvalitet Thomas Bernhard Thiis-Evensen Kr 450.000 02.09.2020
Mental Helse Korona-krise, religiøse bruddprosesser og livskvalitet Thomas Bernhard Thiis-Evensen Kr 450.000 02.09.2020
Norges Bedriftsidrettsforbund Folkehelsetiltak Ski på Topp Innlandet Thomas Lund Kr 100.000 23.11.2020
Kirkens Bymisjon Hundekos og lunsj Thomas Selnes Bakken Kr 353.250 21.02.2022
Mental Helse Foreldre- og spebarnshjelpen Tina Johansen Kr 700.000 13.01.2021
Foreningen for Muskelsyke Erfaringer og utfordringer i koronabobla Tollef Ladehaug Kr 262.660 04.12.2020
Foreningen for Muskelsyke Like nær? Digitalisering av likepersonsarbeid under koronakrisen Tollef Ladehaug Kr 147.605 17.08.2020
Mental Helse Ambulerende lavterskeltilbud Tom Guldberg Kr 590.000 08.10.2020
Mental Helse En pustepause fra Korona Tom Guldberg Kr 700.000 17.08.2020
Mental Helse «Ikke sammen, likevel nær» Tom Guldberg Kr 650.000 12.02.2021
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Erfaring- og mestringssamling for unge slagrammede og deres pårørende Tommy Skar Kr 295.000 22.03.2022
Norge idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Tilrettelagt ridning, voltige og utvidelse av dagrideleir i små kohorter Tone Grinde Seeberg Kr 500.000 14.10.2021
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Terapiridning og dagrideleir i små kohorter Tone Grinde Seeberg Kr 665.000 20.10.2020
Harry Benjamin ressurssenter Digitale tilbud for personer med kjønnsinkongruens Tone Maria Hansen Kr 135.500 02.09.2020
Harry Benjamin ressurssenter Digitale tilbud for personer med kjønnsinkongruens i koronatid Tone Maria Hansen Kr 300.000 25.05.2021
Norges Røde Kors Gjeldsarbeid og hverdagsøkonomi for straffedømte Tone Smistad Kr 700.000 29.03.2021
Foreningen for Muskelsyke Muskelminus – en podcastserie for personer med muskelsykdom Tone Torp Kr 300.000 25.02.2022
Foreningen for Muskelsyke Virtuelle treningskamerater Tone Torp Kr 550.000 02.09.2020
Foreningen for human narkotikapolitikk Praktisk og digital bistand, smitteforebygging og aktivitetstilbud Tonje Jevari Kr 300.000 04.12.2020
Foreningen for human narkotikapolitikk Nøkkelkort; informasjon og veiledning i digitale løsninger på rusfeltet Tonje Jevari Kr 300.000 14.10.2021