Helse 2022

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Helse 2022.

Obs! Dette gjelder prosjekter som har fått midler gjennom «nye» Helse, med løpende tildeling. Her finner du oversikt over prosjekter som fikk støtte gjennom Helse vår 2022.

forrige tildeling var 22. DESEMBER og da fikk13prosjekter innvilget støtte
i 2022 har71prosjekter fått støtte
Totalt er det innvilget prosjekter for24.010.300kroner i 2022
Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling Hinderløypa Hanne Merethe Nøding 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000 01.01.2023
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling I samme båt Kenneth Fauske 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000 01.01.2023
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Lavterskel arbeidsaktivitet for rusavhengige i Arendal og omegn Kolbjørn Gunnarson 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000 01.01.2023
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling Broen over glippsonen Unni Stålesen 2023: kr 399 000 01.01.2023
Rådet for psykisk helse Lansering av Opp på ungdoms premisser Henriette Kyrrestad 2023: kr 400 000 01.01.2023
Norges Røde Kors Barn som pårørende av straffedømte Ingrid Neteland 2023: kr 400 000 01.01.2023
Norges Røde Kors Musikk og kos med middag for eldre Wenche Kanstad 2022: kr 80 000 20.12.2022
Stiftelsen Kirkens Bymisjon MOOVES – tilpasset gruppeaktivitet for de som faller utenfor Gunn Katrine Ryde 2022: kr 45 000, 2023: kr 180 000, 2024: kr 170 000 19.12.2022
Prematurforeningen Intensivdager – fortellinger om tiden med et sykt barn på nyfødtintensiv Elen Kristvik 2022: kr 40 000, 2023: kr 360 000 18.12.2022
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Seksualvennlig miljø for mennesker med utviklingshemming Stine Marlen Henriksen 2022: kr 70 000, 2023: kr 330 000 12.12.2022
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold UT i skolen – homohistorien for ungdomsskolen og vgs Ivar Steen-Johnsen 2022: kr 100 000, 2023: kr 300 000 05.12.2022
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Gatesosionom Pia Eline Ollila 2022: kr 100 000, 2023: kr 195 000 01.12.2022
Norges Røde Kors Flyt + Fellesverket i frivillighetens år Mawra Mahmood 2022: kr 165 000, 2023: kr 115 000 27.11.2022
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Søkelys på bostedsløshet blant personer på Oslo S Marte Borkenhagen 2022: kr 41 000, 2023: kr 359 000 25.11.2022
Rådet for psykisk helse Animasjonsfilm sinte barn og sinte voksne Anne Hilde Vassbø Hagen 2022: kr 20 000, 2023: kr 380 000 21.11.2022
Norges Parkinsonforbund Dette er parkinson – 10 år etter Kathrine Veland 2022: kr 49 000, 2023: kr 65 000 18.11.2022
Voksne med medfødt hjertefeil Med medfødt hjertefeil inn i voksenlivet Anne Giertsen 2022: kr 25 000, 2023: kr 226 000 15.11.2022
Rådgivning om Spiseforstyrrelser Spørsmål og svar om spiseforstyrrelser, vi senker terskelen Nina Kvamsdal Hvidsten 2022: kr 74 750, 2023: kr 313 250 14.11.2022
Mental Helse Etablering av music truck innen oppsøkende psykisk helsearbeid Marcus de Bruyn Trzebinski 2022: kr 350 000, 2023: kr 40 000, 2024: kr 10 000 14.11.2022
Rådet for Muskelskjeletthelse Pilotprosjekt: VR – Et nytt syn på smerter Inge Ringheim 2022: kr 200 000, 2023: kr 200 000 14.11.2022
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Læringsmodell om selvbestemmelse Karl Elling Elingsen 2022: kr 180 000, 2023: kr 220 000 09.11.2022
ADHD Norge Bokstavkjeks – en podkast om barn med ADHD Hanne Skarsvaag 2022: kr 10 000, 2023: kr 245 000 01.11.2022
Foreningen Vi som har et barn for lite Er du en engel nå, lillesøster? En film om barn og sorg Anne Giertsen 2022: kr 57 600, 2023: kr 300 400 01.11.2022
Pensjonistforbundet Helsefremmede tilbud for eldre på Linåsve gård i Steinkjer kommune Trude Kristin Refsås 2022: kr 25 400, 2023: kr 215 900 01.11.2022
Søvnforeningen Samling for ungdom med hypersomni Marit Synnøve Aschehoug 2023: kr 100 000 01.10.2022