Prosjektbibliotek

Nasjonal krisetelefon for høreapparatbrukere

HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Utvidet kapasitet på chat

Blå Kors Norge

Chattetjeneste for ungdom

Barnekreftforeningen

Utvidelse av samtaletilbud og informasjonstiltak

Rådgivning om spiseforstyrrelser

PROFOs koronatelefon

Prostatakreftforeningen

Brukerstøtte «Covid19» i frivillig regi

proLAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

Webinar for lymfødemikere og lipødemikere

Norsk Lymfødem og Lipødem Forbund

Lommeparlør i selvhjelp og selvdrenasje

Norsk Lymfødem og Lipødem Forbund

Svar på spørsmål

Norges Parkinsonforbund

Z i telefonen

Norges Blindeforbund

MS-koronalinje

Multippel Sklerose forbundet i Norge

Digitale venner

Mental Helse

Inspirasjon og informasjon

Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte