Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stimuleringsprogrammet.

Denne siden oppdateres fortløpende når nye tildelinger blir gjort. Du finner tildelingsdato i kolonnen helt til høyre.

Her kan du lese mer om Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Mental Helse En pustepause fra Korona Tom Guldberg Kr 700.000 17.08.2020
Kirkens Bymisjon En renere jobb Sara Vingelsgaard Kr 280.881 14.10.2021
Hjelpekilden En snap om gangen Hilde Langvann Kr 115.000 12.02.2021
Norges Blindeforbund En to TRE Jon Magne Sønstabø Kr 550.000 24.02.2022
Psoriasis- og eksemforbundet En verden i farge Maren Awici-Rasmiussen Kr 139.000 28.04.2021
Landsforeningen uventet barnedød Endelig kan vi møtes! Trine Giving Kalstad Kr 132.450 22.03.2022
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Enkeljympa er tilbake – hvor er utøverne? Anne Ottestad Kr 220.000 15.03.2022
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Erfaring- og mestringssamling for unge slagrammede og deres pårørende Tommy Skar Kr 295.000 22.03.2022
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Erfaringer fra en pandemi og veien videre Marit Lundberg Kr 625.000 21.02.2022
Foreningen for Muskelsyke Erfaringer og utfordringer i koronabobla Tollef Ladehaug Kr 262.660 04.12.2020
Landsforeningen uventet barnedød Et online terapeutisk skrivekurs og rådgivning til sørgende etter barnedød Olga Lehmann Kr 477.360 17.08.2020
Hospiceforum Norge Etablering av kontakttelefon for pårørende til alvorlig syke og døende Jette Foss Kr 500.000 18.04.2021
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Etablering av nye gatelag 2022 Arne Knoph Kr 1.000.000 07.02.2022
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Etablering av to nye Gatelag i Fotballstiftelsen Arne Knoph Kr 700.000 02.12.2020
Kirkens Bymisjon Ett bærenett fylt med værekraft Børge Hansen Kr 700.000 02.03.2021
Hjelpekilden Ettertro – Psykisk helse på Instagram Hilde Langvann Kr 150.000 28.02.2022
Norges Røde Kors Evne & Vilje Vedlikehold Ingrid Neteland Kr 700.000 26.10.2020
Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF) Faglig tilpasset webinar for mennesker med cystisk fibrose Mona Lund Veie Kr 120.000 09.09.2020
Autismeforeningen i Norge Filmprosjekt for opplæring av nye likepersoner i AiN Elin Lilloe-Wall Kr 250.000 15.12.2020
Den Norske Turistforening Fjellturer for synshemmede Silje Hoel Fossen Kr 155.500 14.10.2021
Norske Kvinners Sanitetsforening Flerkulturell doula – utvidelse og styrking av tiltak Marit Stene Severinsen Kr 1.000.000 10.02.2022
Norske Kvinners Sanitetsforening Flerkulturell doula. Et styrket tiltak under korona Marit Severinsen Kr 695.000 05.01.2021
Norske Kvinners Santietsforening Flerkulturell doula. Metodeutvikling for ammehjelpere og styrking av tiltak Marit Severinsen Kr 1.000.000 14.02.2022
Norges Bedriftsidrettsforbund Folkehelse og løpeglede en sosial møteplass Brynhild Askvik Kr 115.000 25.05.2021
Norges Bedriftsidrettsforbund Folkehelsetiltak Ski på Topp Innlandet Thomas Lund Kr 100.000 23.11.2020
Norsk Folkehjelp Folketur: Innvandrerkvinnes deltakelse i friluftsaktiviteter Camilla P. Sundvoll KR 390.000 02.09.2020
Rådgivning om Spiseforstyrrelser For deg – dramaserie om spiseforstyrrelser hos unge menn Ivar Steen-Johnsen Kr 1.000.000 07.04.2022
Mental Helse Foreldre- og spebarnshjelpen Tina Johansen Kr 700.000 13.01.2021
Foreningen for hjertesyke barn Foreldrestart i isolasjon Nina Kynø Kr 290.000 02.09.2020
Norske Kvinners Sanitetsforening Fortsatt i trygge hender Ingeborg Berg-Olstad Kr 700.000 14.10.2021
Fontenehus Norge Fra isolasjon og ensomhet til fellesskap og aktivitet Hege Nordli Kr 106.242 25.05.2021
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling Fra isolasjon til sosialisering Terje Grotle Kr 500.000 09.09.2020