Frivillighetens program for besøk og aktivitet for eldre

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Aktivitetsprogrammet.

Denne siden oppdateres fortløpende når nye tildelinger blir oppdatert. Du finner tildelingsdato i kolonnnen helt til høyre.

Her kan du lese mer om Frivillighetens program for besøk og aktivitet for eldre (Aktivitetsprogrammet)

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Norges Røde Kors Foodtruck til sykehjem Laila Åteigen Kr 260.000 08.03.2021
Norges Røde Kors #koronavenner Grethe Vangsnes Kr 254.000 08.03.2021
Norges Røde Kors Friskliv med Aktiv i 100 Ingrid Carlsen Kr 125.000 08.03.2021
Norges Røde Kors Oppstart av bærekraftig Besøkstjeneste i Stjørdal kommune Inge Auran Kr 300.000 08.03.2021
Norges Røde Kors Aktivitet hele livet Beate Gårseth Kr 295.000 19.03.2021
Norges Røde Kors Seniorene tar byen tilbake Camilla Gerhardsen Kr 300.000 08.09.2021
Norges Røde Kors Nye verktøy for en bærekraftig og mangfoldig besøkstjeneste Camilla Gerhardsen Kr 700.000 08.09.2021
Norges Røde Kors Hjertelag Marie Helene Høyberg Kr 299.875 22.09.2021
Norges Røde Kors Institusjonslykke Frøydis Eggen Kr 700.000 28.09.2021
Norges Røde Kors Ønsketreffet – videreføring Mari Jystad Kr 120.000 04.10.2021
Norges Røde Kors Aktiviteter for eldre i Stavanger Birgitte Nordnes Kr 300.000 04.10.2021
Norges Røde Kors Foodtruck til sykehjem – videreføring Laila Åteigen Kr 260.000 04.10.2021
Norges Røde Kors Kaffekoppen – videreføring Hege E. Vedø Kr 300.000 15.11.2021
Norges Røde Kors Minikonsert på aldersinstitusjoner/eldresenter Erna Hjelle Kr 90.000 15.11.2021
Norges Røde Kors Seniorferie 2022 May Ljungqvist Kr 100.000 15.11.2021
Norges Røde Kors Venneformidling – videreføring David Yttervik Seetiangtham Kr 700.000 15.11.2021
Norges Røde Kors Taxi og matpakke Nina Hansen Kr 200.000 15.11.2021
Norges Røde Kors Vinduslykke 2022 Nina Hansen Kr 250.000 15.11.2021
Norges Røde Kors Musikk sprer livsglede til eldre 2022 Solveig Saue Kr 300.000 15.11.2021
Norges Røde Kors En styrket Besøkstjeneste – tilgjengelig for alle Ingvild Spinn Skaarseth Kr 270.000 07.04.2022
Norges Røde Kors Besøksvenner med hund på opplevelsesturer – for eldre med demens Naomi Masuda Kr 238.000 07.04.2022
Norges Røde Kors Lykketreff Anne Kesia Leirvik Kr 700.000 07.04.2022
Norges Røde Kors Kurs besøksvenn med hund June Samuelsen Kr 70.000 07.04.2022
Norges Røde Kors Videreutvikling av Kraftverket i Bergen – en møteplass for seniorer Tone Kristine Tefre Kolbjørnsen Kr 700.000 07.04.2022
Norges Røde Kors Kontaktskapende aktiviteter for eldre på institusjon Trine Røsand Kr 400.000 07.04.2022
Norges Røde Kors Hverdagsaktivitet – hele livet Nina Hansen Kr 620.000 07.04.2022
Norges Røde Kors Et måltid i fellesskap for hjemmeboende eldre Bergljot Skjærstein Kr 150.000 07.04.2022
Norges Røde Kors Vennskap og opplevelser for eldre straffedømte Hanne Amb Hovda Kr 300.000 07.04.2022
Norges Røde Kors En eventyrlig hverdag Ingrid Carlsen Kr 120.000 07.04.2022
Norges Røde Kors Båtturer for eldre i Moss Martin Lundberg Kr 300.000 07.04.2022
Norges Røde Kors Mennesker trenger mennesker – Karmøy besøkstjeneste John Melkvik Kr 300.000 07.04.2022
Norges Røde Kors Gledelig påfyll Elisabeth Skaugerum Kr 100.000 07.04.2022