Frivillighetens program for besøk og aktivitet for eldre

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Aktivitetsprogrammet.

Denne siden oppdateres fortløpende når nye tildelinger blir oppdatert. Du finner tildelingsdato i kolonnnen helt til høyre.

Her kan du lese mer om Frivillighetens program for besøk og aktivitet for eldre (Aktivitetsprogrammet)

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Senior Norge Koronatelefon for å bekjempe ensomhet Knut Christian Høvik Kr 694.600 14.04.2021
Kirkens Bymisjon Livsmestring i en annerledes tid Kolbjørn Gunnarson Kr 700.000 08.02.2021
Den Norske Turistforening Aktiviteter for friluftsglade seniorer Kristian Hovd Kr 200.000 13.11.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Dugnad for trening og inkludering Kristian Kallestad Kr 250.000 19.07.2021
Kirkens Bymisjon Kor i alle dager Kristin Minde Kr 424.600 21.04.2021
Kirkens Bymisjon Kor og jam i alle dager 2 Kristin Minde Kråkenes Kr 688.000 07.04.2022
Nasjonalforeningen for folkehelsen Hagestue ved Førde Helsetun Kristine Wallevik Kr 300.000 14.04.2021
Norges Røde Kors Vinduslykke med hund Laila Åteigen Kr 105.000 21.06.2021
Norges Røde Kors Foodtruck til sykehjem Laila Åteigen Kr 260.000 08.03.2021
Norges Røde Kors Foodtruck til sykehjem – videreføring Laila Åteigen Kr 260.000 04.10.2021
Pensjonistforbundet Sittesteiner Lars Nestaas Kr 300.000 28.10.2020
Pensjonistforbundet Vi var der i 1981 Lars Nestaas Kr 300.000 28.10.2020
Pensjonistforbundet Velferdsteknologi mot isolasjon og inaktivitet i Oslo og Risør Lars Nestaas Kr 300.000 27.11.2020
Pensjonistforbundet Velferdsteknologi mot ensomhet Lars Nestaas Kr 300.000 11.12.2020
Seniornett Slektsforskningskafe Lars Petter Midtvik Kr 50.000 04.02.2021
Norges Røde Kors Taxitur med matpakke Laura Elena Nasta Kr 270.000 02.03.2021
Norges Røde Kors Taxiturer for sykehjemsbeboere Laura Elena Nasta Kr 220.000 09.06.2021
Pensjonistforbundet Gi en dag med en god opplevelse i hverdagen Leif Bredli Kr 180.000 11.11.2020
Norges Parkinsonforbund Besøkstjeneste i Trøndelag Leif Klokkerhaug Kr 99.000 08.12.2020
Norges Parkinsonforbund Parkinson danser – to Hell with Parkinson! Leif Klokkerhaug Kr 90.000 21.06.2021
Norges Parkinsonforbund Parkinson – fra Hell til Namsos og tilbake igjen Leif Klokkerhaug Kr 260.000 11.07.2021
Pensjonistforbundet Midler til å hjelpe eldre ensomme Leif Nesse Kr 120.000 08.01.2021
Pensjonistforbundet Samtaler på scenekanten med Sissel Gran Lena Steimler Kr 50.000 28.04.2021
Hest og Helse Samvær, opplevelse og tur med hest for eldre Lene Kragh Kr 90.000 18.04.2021
Hest og Helse Samvær, opplevelse og tur med hest for eldre – videreføring Lene Kragh Kr 90.000 15.11.2021
Mental Helse Sammen i Stor-Oslo Vest Lillian Reiten Kr 300.000 02.11.2020
Kreftforeningen Følgetjeneste for enslige eldre ved Diakonhjemmet sykehussektor Lind Gustafsdottir Kr 250.000 08.12.2020
Norske Kvinners Sanitetsforening Aktiv hverdag for eldre i et sosialt fellesskap Linda Askeland Kr 152.450 28.01.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen Skipper Worse søknad nye turgrupper for eldre Linda G. Aase Kr 122.000 05.04.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen Happy hours på Ullerntunet Linda Kvæl Kr 100.000 28.10.2020
Pensjonistforbundet Turveg Vigra Linda Rørvik Kr 300.000 08.03.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen Måltidsgleder og musikk – sammen med andre Linda Thorsvik Kr 50.000 23.11.2020