Helse 2022

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Helse 2022.

Obs! Dette gjelder prosjekter som har fått midler gjennom «nye» Helse, med løpende tildeling. Her finner du oversikt over prosjekter som fikk støtte gjennom Helse vår 2022.

forrige tildeling var 22. DESEMBER og da fikk13prosjekter innvilget støtte
i 2022 har71prosjekter fått støtte
Totalt er det innvilget prosjekter for24.010.300kroner i 2022
Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Redd Barna Vinn, vinn Lillian Hjorth 2023: kr 400 000 10.01.2023
Mental Helse Musikk, helse og formidling: En konsertarena som sosial møteplass Marcus de Bruyn Trzebinski 2023: kr 170 000 02.01.2023
Mental Helse Etablering av music truck innen oppsøkende psykisk helsearbeid Marcus de Bruyn Trzebinski 2022: kr 350 000, 2023: kr 40 000, 2024: kr 10 000 14.11.2022
Rådet for psykisk helse En psykt vanlig uke 2023 Maria Helene Johansen 2023: kr 200 000 13.03.2023
Rådgivning om Spiseforstyrrelser Sammen om skammen- utvikling av gruppetilbud for overspising Maria Tvergrov Kalvatn 2023: kr 334 000 01.01.2023
Rådet for psykisk helse Nettbasert videokurs for bedre søvn og skjermvaner Maria With Hoen 2023: kr 400 000 03.01.2023
Barnekreftforeningen Hjelpeposen Marie Otterbeck Gravråk 2023: kr 244 000 15.01.2023
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Kokebok for eldre; påvist kronisk nyresykdom, hva nå? Marit Lundberg 2023: kr 119 000 01.01.2023
Søvnforeningen Samling for ungdom med hypersomni Marit Synnøve Aschehoug 2023: kr 100 000 01.10.2022
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Søkelys på bostedsløshet blant personer på Oslo S Marte Borkenhagen 2022: kr 41 000, 2023: kr 359 000 25.11.2022
Kristent Interkulturelt Arbeid 1. Videreføring av prosjekt, inkluderende ferieaktiviteter Stavanger Marte Aarseth 2023: kr 384 000 16.01.2023
Norges Røde Kors Flyt + Fellesverket i frivillighetens år Mawra Mahmood 2022: kr 165 000, 2023: kr 115 000 27.11.2022
Norsk Forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft Podkast med NORILCOs Ungdom Mia Therese Ruud 2023: kr 102 000, 2024: kr 102 000 01.03.2023
Løvemammaene Da klokka klang! Bistand til skole/barnehagerettigheter, funksjonsvarierte barn Nina Eileen Bakkefjord 2023: kr 350 000, 2024: kr 50 000 15.02.2023
Rådgivning om Spiseforstyrrelser Spørsmål og svar om spiseforstyrrelser, vi senker terskelen Nina Kvamsdal Hvidsten 2022: kr 74 750, 2023: kr 313 250 14.11.2022
Stiftelsen Kirkens Bymisjon KudosLappen – øvelseskjøring for ungdom Per Dovland 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000 01.01.2023
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Gatesosionom Pia Eline Ollila 2022: kr 100 000, 2023: kr 195 000 01.12.2022
Norsk Forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft Seksualitet og samliv for de over 60 Roy Aleksander Farstad 2023: kr 310 000, 2024: kr 45 000 16.01.2023
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Seksualvennlig miljø for mennesker med utviklingshemming Stine Marlen Henriksen 2022: kr 70 000, 2023: kr 330 000 12.12.2022
Rådet for psykisk helse Med Bom på vranga Tor Segelcke 2023: kr 400 000 16.01.2023
Pensjonistforbundet Helsefremmede tilbud for eldre på Linåsve gård i Steinkjer kommune Trude Kristin Refsås 2022: kr 25 400, 2023: kr 215 900 01.11.2022
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling Broen over glippsonen Unni Stålesen 2023: kr 399 000 01.01.2023
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling Mekkeriet i Mandal Unni Stålesen 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000 02.01.2023
Norges Røde Kors Musikk og kos med middag for eldre Wenche Kanstad 2022: kr 80 000 20.12.2022
Blå Kors Norge Borte bra, hjemme best? Hjemmebasert avrusing Åse Prestvik 2023: kr 290 000, 2024: kr 110 000 01.02.2023