Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stimuleringsprogrammet.

Denne siden oppdateres fortløpende når nye tildelinger blir gjort. Du finner tildelingsdato i kolonnen helt til høyre.

Her kan du lese mer om Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Diabetesforbundet Oppsøkende dialog Cecilie Lindvall Wendelboe Kr 700.000 17.08.2020
Diabetesforbundet Informasjonsformidling Ina Jakobsen Kr 700.000 02.09.2020
Dissimilis Norge Dissimilis Julekalender Mathias Eckhoff Kr 100.000 01.10.2020
Dissimilis Norge Sjiraffen Kultursenter Matprosjekt Kristine Hørgård Unsmo Kr 300.000 20.10.2020
Dissimilis Norge Sjiraffens Karantene Kanal Ragnhild Arntsen Kr 700.000 23.08.2020
Dissimilis Norge Megabandet Øystein Remme Kr 350.438 02.09.2020
Dissimilis Norge Soundbeam: Nye muligheter med bevegelse og musikk Halvdan Presthus Kr 150.000 25.05.2021
Dissimilis Norge Sjiraffen Akademiet: Jeg vil Lære mer! Martine Røys Nesbakk Kr 600.000 15.03.2022
Dissimilis Norge Krafttak for inkluderende musikk Halvdan Presthus Kr 150.000 07.04.2022
Dissimilis Norge Revitalisering av medlemsgrupper i Dissimilis Norge Benajmin Zahl Bergem Kr 250.000 07.04.2022
DNT – Edru Livsstil Ungdomstreff Osman Ucbas Kr 200.000 23.11.2020
DNT – Edru livsstil Meningsmeny Bo-Nicolai Gjerpen Hansen Kr 130.000 22.09.2020
Dysleksi Norge «Fokus» digital læringsressurs Toril Karstad Kr 682.750 05.04.2021
Epilepsiforbundet Utvidet nettkurs for nydiagnostiserte og pårørende Benthe Lill Krigerød Kr 130.000 05.03.2021
Fontenehus Norge Nyskapende digitale møteplasser og fellesskap rundt fysisk aktivitet Stine Lien Kr 700.000 17.08.2020
Fontenehus Norge Sosial og aktiv fritid Berit Doseth Kr 290.000 17.08.2020
Fontenehus Norge Sykkelstøtten Maren Moen Kr 150.000 17.08.2020
Fontenehus Norge Fra isolasjon og ensomhet til fellesskap og aktivitet Hege Nordli Kr 106.242 25.05.2021
Fontenehus Norge Øve på nærvær – kreativ samskaping med unge i lokalmiljøet Eliann Stålem Kr 400.000 25.05.2021
Fontenehus Norge Spillutvikling som struktur for arbeidsrettede sosiale prosesser Eliann Stålem Kr 350.000 14.10.2021
For Fangers Pårørende Ut i naturen – samtaler mens vi går Hanne Hamsund Kr 148.000 02.09.2020
For Fangers Pårørende Fysisk avstand, digitalt nærvær – samtaler på chat Hanne Hamsund Kr 335.000 02.09.2020
For Fangers Pårørende Konferanse om barn som pårørende av innsatte Nina Morseth Lauritzen Kr 170.000 01.02.2021
For Fangers Pårørende Fysisk og digital jubileumskonferanse med filmer Hanne Hamsund Kr 740.000 28.02.2022
Forening for autoimmune leversykdommer Likepersonarbeidet på vei inn i den digitale verden Line Hole Kr 157.000 06.11.2020
Foreningen for hjertesyke barn Foreldrestart i isolasjon Nina Kynø Kr 290.000 02.09.2020
Foreningen for hjertesyke barn Digital informasjonsformidling i korona-tid Hanni Winsvold Petersen Kr 250.295 14.10.2021
Foreningen for human narkotikapolitikk Praktisk og digital bistand, smitteforebygging og aktivitetstilbud Tonje Jevari Kr 300.000 04.12.2020
Foreningen for human narkotikapolitikk Nøkkelkort; informasjon og veiledning i digitale løsninger på rusfeltet Tonje Jevari Kr 300.000 14.10.2021
Foreningen for Muskelsyke Erfaringer og utfordringer i koronabobla Tollef Ladehaug Kr 262.660 04.12.2020
Foreningen for Muskelsyke Virtuelle treningskamerater Tone Torp Kr 550.000 02.09.2020
Foreningen for Muskelsyke Like nær? Digitalisering av likepersonsarbeid under koronakrisen Tollef Ladehaug Kr 147.605 17.08.2020