Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien

Her finner du oversikt over alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forindelse med koronaepidemien.

Her kan du lese mer om Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Siste tildeling i dette programmet skjedde 30. april 2020. Du finner tildelingsdato i kolonnnen helt til høyre.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Tildelningsdato
Gynkreftforeningen Informasjonsfilm om gynkreft og korona Eddy Grønset Kr 75.000 29.04.2020
Foreningen for hjertesyke barn Krona på verket Thor Henning Nilsen Kr 61.000 29.04.2020
Norges Parkinsonforbund Nye møteformer – på nett Linda Paulsen Vik Kr 160.000 29.04.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Takk for at du holder avstand – VEST Randi Kiil Kr 90.000 29.04.2020
Landsforeningen mot seksuelle overgrep Vi tror deg – digitale samtaler i grupper June Holm Kr 200.000 29.04.2020
Cerebral Parese-foreningen Digital tjeneste for aktivitetshjelpemidler Henrik Jansson Kr 200.000 29.04.2020
Norges Myalgisk Encefalopati Forbund Podcast om ME Trude Schei Kr 100.000 29.04.2020
Ønskebarn Barnløshet i koronakrisen Cecilie Hoxmark Kr 70.000 29.04.2020
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Digital sommerleir Marit Lundberg Kr 200.000 29.04.2020
Landsforeningen for Huntington sykdom Digitalt seminar om Huntington Ane Mygland Kr 130.000 29.04.2020
Norsk Friluftsliv Helse i friluftsliv – akutte informasjonstiltak Lasse Heimdal Kr 180.000 29.04.2020
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Rettigheter og tjenester i koronaens tid Ingeborg Vea Kr 200.000 29.04.2020
Norsk Fosterhjemsforening Videoveiledning til fosterfamilier Tommy Thompson Kr 200.000 29.04.2020
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Digital besøkstjeneste Marit Lundberg Kr 150.000 29.04.2020
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Digital støtte og egentrening for slagrammede og deres pårørende Tommy Skar Kr 200.000 29.04.2020
Gynkreftforeningen Digitale lokallagsmøter Eddy Grønset Kr 60.000 29.04.2020
Norges Myalgisk Encefalopati Forening Digitalt ME kurs Anne-Cathrine Berg Kr 75.000 29.04.2020
Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF) Inneaktivitet er viktig med tilpasset treningsprogram! Ellen Damhaug Scheel Kr 120.000 29.04.2020
Norges Døveforbund Korona-epidemien med oppdateringer på tegnspråk – for Bergen og Vestland Martin Berhovde Kr 200.000 29.04.2020
Norsk Folkehjelp Ny hverdag – digital opplæring av frivillige Magne Bondkall Kr 200.000 29.04.2020
Foreningen for Kroniske Smertepasienter Rehabilitering som e-helsetilbud ifm koronapandemi Eirik Irgens Kr 200.000 29.04.2020
Lymfekreftforeningen Veiledningsgrupper for lymfekreftbehandlede og pårørende Carita Teien Kr 190.000 29.04.2020
Norges Bedriftsidrettsforbund Virtuelle løp Jarle Blindheim Kr 200.000 29.04.2020
Cerebral Parese-foreningen Funkability – Tilpasset fysisk aktivitet over nett Ingrid Aarstrand Kr 200.000 29.04.2020
Mental Helse Ungdom Online treffsted i Mental Helse Ungdom Adrian W. K. Tollefsen Kr 180.000 21.04.2020