Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien

Her finner du oversikt over alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forindelse med koronaepidemien.

Her kan du lese mer om Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Siste tildeling i dette programmet skjedde 30. april 2020. Du finner tildelingsdato i kolonnnen helt til høyre.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Norges Røde Kors Matkasse for løslatte i Viken Pål Breivik Kr 200.000 19.04.2020
Norges Astma- og Allergiforbund Aktivitetsuke for barn og unge i NAAF Rachel Berg Kr 150.000 07.04.2020
Dissimilis Sjiraffen kultursenter Ragnhild Arntsen Kr 200.000 02.04.2020
Norges Parkinsonforbund Svar på spørsmål Ragnhild S. Støkket Kr 150.000 02.04.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Takk for at du holder avstand – VEST Randi Kiil Kr 90.000 29.04.2020
proLAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR Brukerstøtte «Covid19» i frivillig regi Ronny Bjørnestad Kr 200.000 02.04.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Ut av isolasjon i koronatiden Sara Mead Kr 200.000 21.04.2020
Redd Barna Bydelsmødrenes digitale hjelpetjeneste Sigrid Sivertsen Haugan Kr 200.000 13.04.2020
Rådet for psykisk helse Selvhjelpsgrupper om angst som videomøter på nett Sigurd Erdal-Aase Kr 170.000 16.04.2020
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité NFIF digital øvelsesbank for para-idretten Steffen Aabel Kr 160.000 19.04.2020
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Hjelp til selvhjelp med stell og bruk av høreapparater Steinar Birkeland Kr 150.000 07.04.2020
Norsk Folkehjelp Oasen NF Oslo Susana Biamon Kr 200.000 21.04.2020
Foreningen for hjertesyke barn Krona på verket Thor Henning Nilsen Kr 61.000 29.04.2020
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Digital støtte og egentrening for slagrammede og deres pårørende Tommy Skar Kr 200.000 29.04.2020
Norsk Fosterhjemsforening Videoveiledning til fosterfamilier Tommy Thompson Kr 200.000 29.04.2020
Foreningen for human narkotikapolitikk Smittevern og skadereduksjon i rusmiljøer Tonje Jevari Kr 150.000 02.04.2020
Landsforeningen uventet barnedød Sosial avstand, men allikevel nær: sorgstøtte på nett Trine Giving Kalstad Kr 150.000 29.04.2020
Redd Barna Vi & Virus Trond Jacobsen Kr 200.000 29.04.2020
Norges Myalgisk Encefalopati Forbund Podcast om ME Trude Schei Kr 100.000 29.04.2020
Mental Helse Digitale venner Veronica Pedersen Kr 200.000 02.04.2020
Redd Barna Digitale møteplasser for trygge barn Veslemøy Ask Kr 200.000 13.04.2020
Norges Døveforbund Nettverkskurs i tegnspråk Vidar H. Sæle Kr 200.000 16.04.2020
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Digitale kurs for Drømmefangerprosjektet Yngvar Halvorsen Kr 100.000 16.04.2020
Norges Blindeforbund Z i telefonen Øystein Hvenkilde Fylling 200.000 02.04.2020
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte Inspirasjon og informasjon Øyvind Woie Kr 200.000 02.04.2020