Prosjektbibliotek

Fotball og lek i frisk luft på Askøy.

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Ti På Topp – Når turen er målet

Norges Bedriftsidrettsforbund

For de minste døve/hørselshemmede barna

Hørselshemmede barns organisasjon

Damenes kino og middag kveld

Norges Handikapforbund

Curling for parautøvere

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Handikaptilpasset seilfly i region Midt-Norge

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Drammen fekteklubb parasatsning

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Vafler til alle

Norges Astma- og Allergiforbund

Kols treff

Norges Astma- og Allergiforbund

Felles skjebne felles plattform

Multippel Sklerose forbundet i Norge

Klatrekurs for unge slagrammede

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Trening og diastolisk hjertesvikt

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

#Greimamma

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Byverkstedet

Kirkens Bymisjon

Superlekene

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Sang og fridans for minioritetskvinner

Norske Kvinners Sanitetsforening