Prosjektbibliotek

Paraidrett med hund

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

På tur med en du ikke kjenner

Norsk Friluftsliv

Pappa og Lynmonsteret

Epilepsiforbundet

Oppfølgings- og rehabiliteringsprogram for ypmd

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Bærekraftige fellesskap

Stiftelsen Kirkens Bymisjon

Et slag av gangen (ESAG)

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Byverkstedet

Stiftelsen Kirkens Bymisjon

Ungdom for et mer demensvennlig samfunn

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Aktivitetsguide Asker- kvinnenettverk

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

#Greimamma

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Superlekene

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Røa IL Fotball for CP og Downs Syndrom

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Handikaptilpasset seilfly i region Midt-Norge

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Curling for parautøvere

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité