Prosjektbibliotek

Chat for ungdom og unge voksne

Mental Helse Ungdom

Et digitalt alternativt rehabiliteringstilbud til lungesyke

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

«Pust Deg Bedre» – lansering av APP med pusteteknikker for lungesyke

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Nasjonal krisetelefon for høreapparatbrukere

HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Utvidet kapasitet på chat

Blå Kors Norge

Chattetjeneste for ungdom

Barnekreftforeningen