Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stimuleringsprogrammet.

Denne siden oppdateres fortløpende når nye tildelinger blir gjort. Du finner tildelingsdato i kolonnen helt til høyre.

Her kan du lese mer om Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
For Fangers Pårørende Ut i naturen – samtaler mens vi går Hanne Hamsund Kr 148.000 02.09.2020
Dissimilis Norge Megabandet Øystein Remme Kr 350.438 02.09.2020
For Fangers Pårørende Fysisk avstand, digitalt nærvær – samtaler på chat Hanne Hamsund Kr 335.000 02.09.2020
Foreningen for hjertesyke barn Foreldrestart i isolasjon Nina Kynø Kr 290.000 02.09.2020
Foreningen for Muskelsyke Virtuelle treningskamerater Tone Torp Kr 550.000 02.09.2020
Harry Benjamin ressurssenter Digitale tilbud for personer med kjønnsinkongruens Tone Maria Hansen Kr 135.500 02.09.2020
Kreftforeningen Vardesenter for hele landet: To digitale kostholdskurs for kreftpasienter Mona Bjelland Kr 360.000 02.09.2020
Mental Helse Korona-krise, religiøse bruddprosesser og livskvalitet Thomas Bernhard Thiis-Evensen Kr 450.000 02.09.2020
Norges Astma- og Allergiforbund Likepersonskurs under koronapandemien Rachel Berg Kr 450.000 02.09.2020
Norsk Folkehjelp Folketur: Innvandrerkvinnes deltakelse i friluftsaktiviteter Camilla P. Sundvoll KR 390.000 02.09.2020
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Jeg vil endre! Marte Taylor Bye Kr 660.000 26.08.2020
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Covid-19 og døve/hørselshemmede innvandrere/asylsøkere Joseph Murray Kr 275.000 26.08.2020
Dissimilis Norge Sjiraffens Karantene Kanal Ragnhild Arntsen Kr 700.000 23.08.2020
Kreftforeningen Digital mestrings- og rehabiliteringspakke Louise Wullum Kr 660.000 23.08.2020
Kreftforeningen Kreftforeningens følgetjeneste: Ingen skal møte kreft alene Hanne Hovde Bye Kr 700.000 23.08.2020
Norges Parkinsonforbund Noen å snakke med Ragnhild S. Støkket Kr 144.500 23.08.2020
Cerebral Parese-foreningen Digital barselgruppe Anita Hanken Kr 394.706 17.08.2020
Diabetesforbundet Likeperson og frivillighet Kristin Øygard Kr 339.000 17.08.2020
Diabetesforbundet Oppsøkende dialog Cecilie Lindvall Wendelboe Kr 700.000 17.08.2020
Fontenehus Norge Nyskapende digitale møteplasser og fellesskap rundt fysisk aktivitet Stine Lien Kr 700.000 17.08.2020
Fontenehus Norge Sosial og aktiv fritid Berit Doseth Kr 290.000 17.08.2020
Fontenehus Norge Sykkelstøtten Maren Moen Kr 150.000 17.08.2020
Foreningen for Muskelsyke Like nær? Digitalisering av likepersonsarbeid under koronakrisen Tollef Ladehaug Kr 147.605 17.08.2020
Harry Benjamin ressurssenter Samtalelinje for personer med kjønnsdysfori/inkroguens Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg Kr 300.000 17.08.2020
Hjelpekilden Digitale samtalegrupper Hilde Langvann Kr 280.000 17.08.2020
Kirkens Bymisjon Aktiviteter og sosiale tiltak for å motvirke ensomhet og bedre helsen Kolbjørn Gunnarson Kr 550.000 17.08.2020
Kirkens Bymisjon Digital læring og samhold Ivar Kirkhus Kr 550.000 17.08.2020
Kirkens Bymisjon Plattformen for gode levekår Gunhild Holten Kr 523.775 17.08.2020
Kirkens SOS Kirkens SOS Digital – En heldigital frivillighetstjeneste i KSOS? Christine Rokkedal Kr 700.000 17.08.2020
Kreftforeningen Digital aktivitet for barn med kreft Mona Bjelland Kr 340.000 17.08.2020
Kreftforeningen Hvordan forholde seg til følelser som følger kreftdiagnosen i en koronatid? Heidi Brorson Kr 210.000 17.08.2020
Kreftomsorg Rogaland Møteplasser for kreftpasienter og pårørende – veien ut av isolasjon Målfrid Haraldseid Eide Kr 349.425 17.08.2020