Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stimuleringsprogrammet.

Denne siden oppdateres fortløpende når nye tildelinger blir gjort. Du finner tildelingsdato i kolonnen helt til høyre.

Her kan du lese mer om Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Norges Handikapforbund Ut av ensomheten Sol-Hege Nathalie Kotte Kr 349.700 21.02.2022
Norsk Revmatikerforbund Ut av isolasjon med digital kommunikasjon Irma Strøm Kr 380.000 17.08.2020
ADHD Norge Ut i natur – mestring i livet Hanne Skarsvaag Kr 400.000 15.10.2020
For Fangers Pårørende Ut i naturen – samtaler mens vi går Hanne Hamsund Kr 148.000 02.09.2020
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Ut på veien: Likepersonsarbeid for transplanterte i koronatider Ellisiv Stifoss-Hanssen Kr 200.000 05.04.2021
Norges Røde Kors Utdanne, utvikle og motivere lokal frivillighet – digitalt Even Strømman Kr 255.000 01.02.2021
Norske Kvinners Sanitetsforening Utvidelse. Noe å glede seg til! Fritidsaktiviteter for barn og unge Cathrine Salvesen Kr 700.000 14.10.2021
Blå Kors Norge Utvidet aktivitetstilbud til utsatt ungdom Vidar Solsvik Kr 650.000 29.03.2021
Psoriasis- og eksemforbundet Utvidet digitalt samtaletilbud Thea Kristine Lande Kr 455.000 07.03.2022
Epilepsiforbundet Utvidet nettkurs for nydiagnostiserte og pårørende Benthe Lill Krigerød Kr 130.000 05.03.2021
Landsforeningen uventet barnedød Utvidet tilbud om terapeutisk skriving; arbeidsbok og ferdighetstrening Olga Lehmann Kr 332.640 25.05.2021
Norsk forening for cystisk fibrose Utvikle og tilpasse likepersonarbeidet i dagens koronasituasjon Hilde Nyberg Kr 180.000 20.10.2020
Rådet for psykisk helse Utvikling av et online og kultursensitivt foreldrekurs EFSTO – pilot studie Olga Lehmann Kr 406.983 07.04.2022
Spillavhengighet Norge Utvikling og etablering av digitale nettverksgrupper Lill-Tove Bergmo Kr 700.000 04.10.2020
Norges Døveforbund Vaksineinformasjon for døve innvandrere Finn Arild Thordarson Kr 300.000 14.10.2021
Kreftforeningen Vardesenter for hele landet: To digitale kostholdskurs for kreftpasienter Mona Bjelland Kr 360.000 02.09.2020
Norges Røde Kors Veien til arbeid Thea Juell Kr 700.000 23.09.2020
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Veien tilbake Marianne Smith Magelie Kr 700.000 19.02.2021
Kreftomsorg Rogaland Veien videre etter kreftbehandling Solveig Fridheim Torp Kr 408.480 17.08.2020
Mental Helse VEIVISER – i en pandemi Gjertrud Linde Kr 120.000 19.02.2021
Norges Røde Kors Venneformidling David Yttervik Seetianghtam Kr 700.000 17.08.2020
Kirkens Bymisjon Verkstedproduksjon i koronatid Eva Hanse Brobak Kr 400.000 25.05.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen Vi kan møtes her! Digitale samtalegrupper for unge pårørende demens Vigdis Ween Kr 200.000 04.02.2021
Norges Blindeforbund Vi møtes ute Kjersti Daviknes Kr 139.600 29.03.2021
Ung Kreft Vi ser deg Annika Fallsen Huhtala Kr 400.000 27.11.2020
Norges Blindeforbund Vi synger oss gjennom Korona! Eva Elida Singsaas Skråmestø Kr 280.000 22.03.2021
Redd Barna Vi tar frivilligheten tilbake! Kristin Wee Sævig Kr 700.000 14.10.2021
Den Norske Turistforening Videounivers av utendørs leker for Barnas Turlag Ivar Steen-Johnsen Kr 1.000.000 07.04.2022
Norges Handikapforbund Videreføring av online bekkenyoga Sol-Hege Nathalie Kotte Kr 161.500 14.10.2021
Kirkens Bymisjon Videreføring av plattformen for gode levekår Gunnhild Holten Kr 500.000 05.01.2021
Kristen Interkulturelt Arbeid Videreføring, inkluderende ferieaktiviteter Kristiansand Anne Marit Stalleland Kr 409.500 14.10.2021
Kristent Interkulturelt Arbeid Videreføring, inkluderende ferieaktiviteter Oslo Tayyaba Yousaf Kr 380.766 07.04.2022