Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stimuleringsprogrammet.

Denne siden oppdateres fortløpende når nye tildelinger blir gjort. Du finner tildelingsdato i kolonnen helt til høyre.

Her kan du lese mer om Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Norske Kvinners Sanitetsforening Utvidelse. Noe å glede seg til! Fritidsaktiviteter for barn og unge Cathrine Salvesen Kr 700.000 14.10.2021
Ønskebarn Digitalt fellesskap med fokus på isolasjon og parforholdet i barnløsheten Cecilie Hoxmark Kr 170.000 15.03.2021
Diabetesforbundet Oppsøkende dialog Cecilie Lindvall Wendelboe Kr 700.000 17.08.2020
Pascal Norge Sammen har vi det bra Charlotte Svidal Kr 100.000 25.05.2021
Kirkens Bymisjon Generasjonsmøter Christel Vroone Kr 450.000 07.04.2022
Kirkens SOS Hjelp til hjelperne på Kirkens SOS Christina Bütof Kr 600.000 21.09.2020
Rådet for psykisk helse Noia – depresjon Christine Dancke Kr 500.000 23.11.2020
Kirkens SOS Kirkens SOS Digital – En heldigital frivillighetstjeneste i KSOS? Christine Rokkedal Kr 700.000 17.08.2020
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Vivil-Lekene 2021 David Støre Kr 400.000 14.10.2021
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Vivil-Lekene 2022 David Støre Kr 400.000 07.04.2022
Norges Røde Kors Venneformidling David Yttervik Seetianghtam Kr 700.000 17.08.2020
Kirkens Bymisjon Koronafrykt og ensomhet Dennis Troy Ginn Kr 650.000 23.02.2021
Landsforeningen for vestibulære sykdommer Aktivt oppsøkende helsehjelp ved vestibulære sykdommer under Covid-19 Eirik Irgens Kr 700.000 08.12.2020
Psoriasis- og eksemforbundet Helsefremmende skriving i koronatid Eldrid Oftestad Kr 170.500 29.03.2021
Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen (RH-foreningen) Fra koronasky til digital sky Eli Døvresødegård Skattebu Kr 219.000 07.04.2022
Fontenehus Norge Øve på nærvær – kreativ samskaping med unge i lokalmiljøet Eliann Stålem Kr 400.000 25.05.2021
Fontenehus Norge Spillutvikling som struktur for arbeidsrettede sosiale prosesser Eliann Stålem Kr 350.000 14.10.2021
Autismeforeningen i Norge Filmprosjekt for opplæring av nye likepersoner i AiN Elin Lilloe-Wall Kr 250.000 15.12.2020
Prostatakreftforeningen Personlig trener – rett hjem Elin Lilloe-Wall Kr 295.000 01.10.2020
Autismeforeningen i Norge Tiktok konkurranse Elin Maria Lilloe-Wall Kr 240.000 14.10.2021
Mental Helse Ungdom Hjernemat Elisabeth Andrea Johnsen Kr 959.000 28.02.2022
Norsk Forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft Digital temakafé for tarmkreftpasienter Elisabeth Fidjeland Kr 123.000 17.08.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Inspirasjonssamling lokallag og likepersoner Elisabeth Skarderud Kr 160.000 07.04.2022
Foreningen Rastløse Bein Webinarer – tilrettelegging for digitalt likepersonsarbeid Elisabeth Ødemark Kr 105.000 14.10.2021
Norsk forening for cystisk fibrose Samtaletjeneste i koronaens tid Ellen Damhaug Scheel Kr 245.000 08.01.2021
Norges Astma- og Allergiforbund Media-elevbedrift digitaliserer Mestringskurshelger pga.smittevernstiltak Ellen Sørby Kr 395.000 17.08.2020
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Ut på veien: Likepersonsarbeid for transplanterte i koronatider Ellisiv Stifoss-Hanssen Kr 200.000 05.04.2021
Rådet for psykisk helse Moster Ungdomsseminar om psykisk helse Elsa Aanensen Kr 120.000 07.04.2022
Den Norske Turistforening Friluftsliv for utviklingshemmede barn Else Berit Skaalid Kr 200.000 04.12.2020
Kristent Interkulturelt Arbeid Bidrag til trygg og god helse for minoritetskvinner Else Storaas Vatne Kr 450.000 14.10.2021
Norsk forening for Williams syndrom Positiv møteplass Erik Andersen KR 200.000 23.11.2020
Mental Helse Grab Meeting Point Erling Solvang Kr 700.000 14.10.2021