Frivillighetens program for besøk og aktivitet for eldre

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Aktivitetsprogrammet.

Denne siden oppdateres fortløpende når nye tildelinger blir oppdatert. Du finner tildelingsdato i kolonnnen helt til høyre.

Her kan du lese mer om Frivillighetens program for besøk og aktivitet for eldre (Aktivitetsprogrammet)

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Pensjonistforbundet «Aktive eldre» – på tur sammen Irene Engeskaug Kr 300.000 24.05.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen «Gjøreglede» for eldre og personer med demens Carolyn Magnussen Kr 700.000 07.04.2022
Nasjonalforeningen for folkehelsen «Lyspunktet» – et sted å møtes Karin Rømo Sandvik Kr 699.850 23.02.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen «Samling rundt bordet». Vi lager lyspunkter i en vanskelig koronahverdag Karl Laugsand Kr 80.000 02.10.2020
Norges Røde Kors #koronavenner Grethe Vangsnes Kr 254.000 08.03.2021
Norges Røde Kors #vinduslykke Frøydis Eggen Kr 300.000 12.02.2021
Pensjonistforbundet 40-årsjubileum Arne Sigurd Antonsen Kr 90.000 18.11.2020
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 60+ Sætre IF Graabein Stig Atle Jørgensen Kr 300.000 11.07.2021
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Aktiv + i Sædalen Vilde Brodahl Kr 300.000 07.04.2022
Norske Kvinners Sanitetsforening Aktiv hverdag for eldre i et sosialt fellesskap Linda Askeland Kr 152.450 28.01.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen Aktiv hverdag og fellesskap i koronatid Else Frisell Kr 253.150 02.10.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Aktiv i pandemi Gry Cora Nordahl Christensen Kr 300.000 09.06.2021
Pensjonistforbundet Aktiv senior Olla Finseth Kr 91.000 05.01.2021
Kirkens Bymisjon Aktive eldre – «post pandemi» Cathrine Myhre Kr 700.000 15.11.2021
Pensjonistforbundet Aktive eldre gjennom Sterk og stødig i Agder Anne Hanshus Kr 225.000 28.10.2020
Kirkens Bymisjon Aktive og sosiale eldre på Stovner Sadia Amer Kr 700.000 19.07.2021
Pensjonistforbundet Aktivisering av eldre Ola Nils Håheim Kr 100.000 18.12.2020
Kirkens Bymisjon Aktivisering og økt psykisk velvære i sykehjemmet Vibeke Stølen Kr 432.000 21.06.2021
Kiwanis International District Norden Aktivisering og økt psykisk velvære på sykehjemmet Vibeke Stølen Kr 456.000 16.09.2021
Pensjonistforbundet Aktivitet for sårbare eldre i Gloppen kommune Jon Gimmestad Kr 120.000 27.11.2020
Norges Røde Kors Aktivitet hele livet Beate Gårseth Kr 295.000 19.03.2021
Friluftsraadenes Landsforbund Aktivitet i friluft for eldre menn Annette Hals Kr 150.000 19.01.2021
Pensjonistforbundet Aktivitet og samhørighet for sårbare eldre i Indre fosen kommune/Hasselvika Hanne Valstad Kr 171.600 15.11.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen Aktivitet og trivsel for beboerne i Gartnerhagen Lisbeth Bodin Kr 300.000 18.11.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Aktivitet og trivsel hjemmeboende demente og beboere på Vågåheimen Kai Valbjør Kr 296.612 02.03.2021
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Aktiviteter ad libitum Jørgen Bakke Kr 45.000 19.07.2021
Pensjonistforbundet Aktiviteter for eldre Jon Ludvig Gjemble Kr 50.000 08.12.2020
Norges Røde Kors Aktiviteter for eldre i Stavanger Birgitte Nordnes Kr 300.000 04.10.2021
Den Norske Turistforening Aktiviteter for friluftsglade seniorer Kristian Hovd Kr 200.000 13.11.2020
Pensjonistforbundet Aktiviteter for isolerte eldre i Randaberg Åstein Vistnes Kr 280.000 16.09.2021
Pensjonistforbundet Aktiviteter for sårbare eldre på Linåsve gård Inger Andreassen Kr 217.000 22.09.2021
Pensjonistforbundet Aktiviteter i Vadheim Audun Digranes Kr 36.125 02.12.2020