Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Aktivitetsprogrammet.

Denne siden oppdateres fortløpende når nye tildelinger blir oppdatert. Du finner tildelingsdato i kolonnnen helt til høyre.

Her kan du lese mer om Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre (Aktivitetsprogrammet)

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Tildelningsdato
Pensjonistforbundet Roboten Berntsen flytter inn – Si farvel til isolasjon og inaktivitet Ragna Sigmo Skipstad Kr 300.000 29.03.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen Trim til musikk, rytmer og sang for å lokke fram det friske Merete Dale Kr 40.000 26.03.2021
Seniornett Lunsj og data Tore Ervik Kr 170.000 26.03.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen Digital konferanse Alzheimerdagen Elisabeth Skarderud Kr 80.000 22.03.2021
Pensjonistforbundet Kulturhistorisk sjøreise Anne Johannessen Kr 250.600 22.03.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen Mainn og mat Frode Mo Kr 300.000 22.03.2021
Norges Astma- og Allergiforbund Trill rundt Mona Louise Marthinussen Kr 526.200 17.03.2021
Den Norske Turistforening Mens vi venter på Turbussen Hanne Tretterud Lund Kr 236.200 17.03.2021
Pensjonistforbundet Digital aktivitetsmedisin Ragna Sigmo Skipstad Kr 300.000 17.03.2021
Norges Røde Kors En god alderdom i ett nytt land Martine Seth Kr 300.000 15.03.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen Mat og prat for ensomme eldre Unni Solhaug Kr 40.000 15.03.2021
Pensjonistforbundet Nye møteplasser for ensomme eldre Tone Bye Kr 281.000 15.03.2021
Pensjonistforbundet Julefest Viggo Enger Kr 125.500 12.03.2021
Pensjonistforbundet Grillstue Solveig Zahl-Johansen Kr 80.000 12.03.2021
Pensjonistforbundet Kulturcafe og allsang for eldre i Ullensaker Rita Fjeld Hovden Kr 290.000 05.03.2021
Pensjonistforbundet Sykkeltur med mål og mening Anne JOhannessen Kr 285.420 05.03.2021
Kirkens Bymisjon Tur og kultur Mina Storhaug Haufmann Kr 70.000 05.03.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen Aktivitet og trivsel hjemmeboende demente og beboere på Vågåheimen Kai Valbjør Kr 296.612 02.03.2021
Pensjonistforbundet Benker og bord i Lerkeskogen Jan Torleif Lilletvedt Kr 38.000 02.03.2021
Seniornett Veilederkurs Astrid Holm Kr 30.000 02.03.2021
Norges Røde Kors Taxitur med matpakke Laura Elena Nasta Kr 270.000 02.03.2021
Norges Røde Kors Seniorferie på Haraldvollen Røde Kors Senter Solveig Saue Kr 700.000 02.03.2021
Norges Røde Kors Vi tenker på dere Kari-Anne Hulleberg Kr 51.000 25.02.2021
Seniornett Sunnfjordsk halvtime med data Egil Nestande Kr 50.000 25.02.2021
Kirkens Bymisjon Møter på Lade Thomas Bakken Kr 609.800 25.02.2021
Norges Røde Kors Fysisk aktivitet og utflukter Gjertrud Melchior Kr 65.500 25.02.2021
Pensjonistforbundet Naturmøteplassen på Hosteland Ivar Haukeland Kr 300.000 25.02.2021
Norsk Lymfødem og Lipødem Forbund Digitalt yogakurs for eldre Heidi Rosander Kr 120.000 25.02.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen Motoview-sykkel Gudbjørg Navjord Kr 100.000 23.02.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen «Lyspunktet» – et sted å møtes Karin Rømo Sandvik Kr 699.850 23.02.2021
Norges Røde Kors Hverdagshjelpen Vera Isachsen Kr 560.000 23.02.2021
Norges Røde Kors Minnebilder som samtalestøtte Camilla Gerhardsen Kr 700.000 23.02.2021