Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stimuleringsprogrammet.

Denne siden oppdateres fortløpende når nye tildelinger blir gjort. Du finner tildelingsdato i kolonnen helt til høyre.

Her kan du lese mer om Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Rådet for pyskisk helse «Bli gla’, si ja» fem grep for økt Hverdagsglede Werner Fredriksen Kr 600.000 05.03.2021
Dysleksi Norge «Fokus» digital læringsressurs Toril Karstad Kr 682.750 05.04.2021
HLF Hørselshemmedes Landsforbund «I samme båt» – digital motivering av nye likepersoner Nina Ekjord Øyen Kr 320.000 02.03.2021
Mental Helse «Ikke sammen, likevel nær» Tom Guldberg Kr 650.000 12.02.2021
ADHD Norge «Konfliktløsende organisasjoner» Hanne Skarsvaag Kr 190.000 19.01.2021
Kreftomsorg Rogaland «Litt meir» – trening og psykososial oppfølging for kreftoverlevere Solveig Fridheim Torp Kr 279.000 07.04.2022
Mental Helse «Student i koronatid» Vidar Torbjørnsen Kr 700.000 13.11.2020
Redd Barna 71 grader n00b – et sted å være for nordnorske gamere Bjørn David Vik Kr 626.000 23.11.2020
UNICEF Komiteen i Norge ABC på 123: Styrke psykisk helse i barneskolen Ivar Steen-Johnsen Kr 700.000 25.05.2021
ADHD Norge ADHD Norge ung – hvem er vi? Hanne Skarsvaag Kr 100.000 23.11.2020
ADHD Norge ADHD og spillavhengighet i en uforutsigbar tid Astrid Segers-Røinaas Kr 276.415 05.03.2021
Kirkens Bymisjon Aktiv fritid Frank Svendsen Kr 700.000 14.10.2021
Redd Barna Aktiv hverdag på krisesenter – også i koronatid Ingvild Eidshaug Kr 150.000 25.05.2021
Kirkens Bymisjon Aktiv sammen – ferieturer og aktiviteter for Bybos beboere Marte Borkenhagen Kr 672.000 19.02.2021
Kirkens Bymisjon Aktiv Sammen versjon 2.0 – ferieturer og aktiviteter for Bybos beboere Marte Borkenhagen Kr 578.000 11.03.2022
MOMENTUM Aktiviteter for amputerte Liv Kairn Søstuen Kr 106.000 07.03.2022
Kirkens Bymisjon Aktiviteter i Nabolagshuset Petersborg Tonje Jørgensen Kr 650.000 23.11.2020
Kirkens Bymisjon Aktiviteter og sosiale tiltak for å motvirke ensomhet og bedre helsen Kolbjørn Gunnarson Kr 550.000 17.08.2020
Psoriasis- og eksemforbundet Aktivitetsbank og verktøykasse Maren Awici-Rasmussen Kr 395.000 17.03.2021
Kirkens Bymisjon Aktivitetskoordinator Morten Lyngeng Kr 700.000 15.12.2020
Kristent Interkulturelt Arbeid Aktivt liv – helsetiltak for kvinner med minoritetsbakgrunn Anne Marit Stalleland Kr 422.000 07.04.2022
Landsforeningen for vestibulære sykdommer Aktivt oppsøkende helsehjelp ved vestibulære sykdommer under Covid-19 Eirik Irgens Kr 700.000 08.12.2020
Rådet for psykisk helse aktivUka 2022: Vi tar studiehverdagen tilbake Atle Rolstadaas Kr 700.000 28.02.2022
Caritas Norge Al-kalam al-mohim – Den viktige samtalen Inas Vasty Kr 450.000 21.09.2020
Mental Helse Ambulerende lavterskeltilbud Tom Guldberg Kr 590.000 08.10.2020
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Ambulerende praktiske hørselskurs på sykehjem Jordi Løkken Kr 1.000.000 11.03.2022
Rådet for psykisk helse Angst i koronatiden – webinarserie om gode hverdager tross pandemi Sigurd Erdal-Aase Kr 300.000 26.01.2021
Barnekreftforeningen Animasjon som opplæring Stian Dalland Kr 150.000 28.01.2021
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende Arbeidslivskompetanse for personer med utviklingshemming – digital opplæring Jarle Eknes Kr 700.000 16.09.2020
Psoriasis- og eksemforbundet Artritt-trimmen Trine Knudtzon Kr 360.000 18.04.2021
Den Norske Turistforening Av eldre for eldre Thea Utvik Kr 500.000 23.11.2020
Kreftforeningen AVATAREN – tegneglede for tweens med langtidssykdom (i familien) Mona Bjelland Kr 578.000 25.05.2021