Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien

Her finner du oversikt over alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forindelse med koronaepidemien.

Her kan du lese mer om Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Siste tildeling i dette programmet skjedde 30. april 2020. Du finner tildelingsdato i kolonnnen helt til høyre.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Yoga og meditasjon for de med ADHD Yoga og meditasjon for de med ADHD Hanne Skarsvaag Kr 85.000 02.04.2020
Når det smeller i familien – konflikthåndtering Når det smeller i familien – konflikthåndtering Gry Lunde Kr 200.000 16.04.2020
ADHD og avhengighet ADHD og avhengighet Nina Holmen Kr 100.000 29.04.2020
Webinarserie om ASD og koronakrisen Webinarserie om ASD og koronakrisen Elin Lilloe-Wall Kr 150.000 13.04.2020
Chattetjeneste for ungdom Chattetjeneste for ungdom Britt Ingunn Wee Sævig Kr 75.000 02.04.2020
Sosial isolasjon Sosial isolasjon Ihna Stallemo Kr 200.000 29.04.2020
Digitalt blærekreftseminar Digitalt blærekreftseminar Eddy Grønset Kr 140.000 29.04.2020
Utvidet kapasitet på chat Utvidet kapasitet på chat Anette Gausdal Kr 200.000 07.04.2020
Podcast: Helsepodden på polsk Podcast: Helsepodden på polsk Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer Kr 100.000 16.04.2020
Digital tjeneste for aktivitetshjelpemidler Digital tjeneste for aktivitetshjelpemidler Henrik Jansson Kr 200.000 29.04.2020
Funkability – Tilpasset fysisk aktivitet over nett Funkability – Tilpasset fysisk aktivitet over nett Ingrid Aarstrand Kr 200.000 29.04.2020
Kvalitetssikret og aktuell informasjonsformidling om diabetes og covid-19 Kvalitetssikret og aktuell informasjonsformidling om diabetes og covid-19 Gry Lillejordet Kr 150.000 02.04.2020
Psykologiske støttesamtaler for personer med diabetes under koronakrisen Psykologiske støttesamtaler for personer med diabetes under koronakrisen Ann-Merethe Mannvik Kr 150.000 02.04.2020
Sjiraffen kultursenter Sjiraffen kultursenter Ragnhild Arntsen Kr 200.000 02.04.2020
Teater som metode i overgangen fra isolasjon til fellesskap Teater som metode i overgangen fra isolasjon til fellesskap Eliann Stålem Kr 200.000 07.04.2020
Alene sammen – en digital møteplass for hjertesyk ungdom Alene sammen – en digital møteplass for hjertesyk ungdom Pia Merete Bråss Kr 130.000 07.04.2020
Krona på verket Krona på verket Thor Henning Nilsen Kr 61.000 29.04.2020
Smittevern og skadereduksjon i rusmiljøer Smittevern og skadereduksjon i rusmiljøer Tonje Jevari Kr 150.000 02.04.2020
Rehabilitering som e-helsetilbud ifm koronapandemi Rehabilitering som e-helsetilbud ifm koronapandemi Eirik Irgens Kr 200.000 29.04.2020
Rettigheter og tjenester i koronaens tid Rettigheter og tjenester i koronaens tid Ingeborg Vea Kr 200.000 29.04.2020
Pårørendekonferanse i koronaens tid Pårørendekonferanse i koronaens tid Livar Hølland Kr 200.000 21.04.2020
Informasjonsfilm om gynkreft og korona Informasjonsfilm om gynkreft og korona Eddy Grønset Kr 75.000 29.04.2020
Digitale lokallagsmøter Digitale lokallagsmøter Eddy Grønset Kr 60.000 29.04.2020
Å leve med hiv i koronaens tid Å leve med hiv i koronaens tid Bente Bendiksen Kr 190.000 02.04.2020
Nasjonal krisetelefon for høreapparatbrukere Nasjonal krisetelefon for høreapparatbrukere Håvard Ottemo Paulsen Kr 200.000 07.04.2020
Hjelp til selvhjelp med stell og bruk av høreapparater Hjelp til selvhjelp med stell og bruk av høreapparater Steinar Birkeland Kr 150.000 07.04.2020
1000 Familiepakker til utsatte familier i Drammen 1000 Familiepakker til utsatte familier i Drammen Kim André Bjerkestrand Kr 200.000 13.04.2020
150 Familiepakker til utsatte familier i Haugesund 150 Familiepakker til utsatte familier i Haugesund Hiwot Hailu Kr 95.000 29.04.2020
Varm og ernæringsrik mat rett hjem Varm og ernæringsrik mat rett hjem Bård Aulin Kr 200.000 07.04.2020
Matutdeling til mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus Matutdeling til mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus Kolbjørn Gunnarson Kr 200.000 07.04.2020
Alene sammen – digitalt samhold Alene sammen – digitalt samhold Ivar Kirkhus Kr 200.000 07.04.2020
Oppsøkende og varmestasjon på gata Oppsøkende og varmestasjon på gata Odd Halvor Moen Kr 150.000 07.04.2020