Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien

Her finner du oversikt over alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forindelse med koronaepidemien.

Her kan du lese mer om Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Siste tildeling i dette programmet skjedde 30. april 2020. Du finner tildelingsdato i kolonnnen helt til høyre.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
ADHD Norge Yoga og meditasjon for de med ADHD Hanne Skarsvaag Kr 85.000 02.04.2020
ADHD Norge Når det smeller i familien – konflikthåndtering Gry Lunde Kr 200.000 16.04.2020
ADHD Norge ADHD og avhengighet Nina Holmen Kr 100.000 29.04.2020
Autismeforeningen i Norge Webinarserie om ASD og koronakrisen Elin Lilloe-Wall Kr 150.000 13.04.2020
Barnekreftforeningen Chattetjeneste for ungdom Britt Ingunn Wee Sævig Kr 75.000 02.04.2020
Barnekreftforeningen Sosial isolasjon Ihna Stallemo Kr 200.000 29.04.2020
Blærekreftforeningen Digitalt blærekreftseminar Eddy Grønset Kr 140.000 29.04.2020
Blå Kors Norge Utvidet kapasitet på chat Anette Gausdal Kr 200.000 07.04.2020
Caritas Norge Podcast: Helsepodden på polsk Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer Kr 100.000 16.04.2020
Cerebral Parese-foreningen Digital tjeneste for aktivitetshjelpemidler Henrik Jansson Kr 200.000 29.04.2020
Cerebral Parese-foreningen Funkability – Tilpasset fysisk aktivitet over nett Ingrid Aarstrand Kr 200.000 29.04.2020
Diabetesforbundet Kvalitetssikret og aktuell informasjonsformidling om diabetes og covid-19 Gry Lillejordet Kr 150.000 02.04.2020
Diabetesforbundet Psykologiske støttesamtaler for personer med diabetes under koronakrisen Ann-Merethe Mannvik Kr 150.000 02.04.2020
Dissimilis Sjiraffen kultursenter Ragnhild Arntsen Kr 200.000 02.04.2020
Fontenehus Norge Teater som metode i overgangen fra isolasjon til fellesskap Eliann Stålem Kr 200.000 07.04.2020
Foreningen for hjertesyke barn Alene sammen – en digital møteplass for hjertesyk ungdom Pia Merete Bråss Kr 130.000 07.04.2020
Foreningen for hjertesyke barn Krona på verket Thor Henning Nilsen Kr 61.000 29.04.2020
Foreningen for human narkotikapolitikk Smittevern og skadereduksjon i rusmiljøer Tonje Jevari Kr 150.000 02.04.2020
Foreningen for Kroniske Smertepasienter Rehabilitering som e-helsetilbud ifm koronapandemi Eirik Irgens Kr 200.000 29.04.2020
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Rettigheter og tjenester i koronaens tid Ingeborg Vea Kr 200.000 29.04.2020
Funksjonshemmedes Fellsorganisasjon Pårørendekonferanse i koronaens tid Livar Hølland Kr 200.000 21.04.2020
Gynkreftforeningen Informasjonsfilm om gynkreft og korona Eddy Grønset Kr 75.000 29.04.2020
Gynkreftforeningen Digitale lokallagsmøter Eddy Grønset Kr 60.000 29.04.2020
HivNorge Å leve med hiv i koronaens tid Bente Bendiksen Kr 190.000 02.04.2020
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Nasjonal krisetelefon for høreapparatbrukere Håvard Ottemo Paulsen Kr 200.000 07.04.2020
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Hjelp til selvhjelp med stell og bruk av høreapparater Steinar Birkeland Kr 150.000 07.04.2020
KFUK-KFUM 1000 Familiepakker til utsatte familier i Drammen Kim André Bjerkestrand Kr 200.000 13.04.2020
KFUK-KFUM 150 Familiepakker til utsatte familier i Haugesund Hiwot Hailu Kr 95.000 29.04.2020
Kirkens Bymisjon Varm og ernæringsrik mat rett hjem Bård Aulin Kr 200.000 07.04.2020
Kirkens Bymisjon Matutdeling til mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus Kolbjørn Gunnarson Kr 200.000 07.04.2020
Kirkens Bymisjon Alene sammen – digitalt samhold Ivar Kirkhus Kr 200.000 07.04.2020
Kirkens Bymisjon Oppsøkende og varmestasjon på gata Odd Halvor Moen Kr 150.000 07.04.2020