Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stimuleringsprogrammet.

Denne siden oppdateres fortløpende når nye tildelinger blir gjort. Du finner tildelingsdato i kolonnen helt til høyre.

Her kan du lese mer om Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Kreftforeningen Heltemøter – videreføring Aleksandra Latinovic Kr 100.000 17.03.2021
Norske Kvinners Sanitetsforening Språkvenn. Digital kompetanse Aliaksandra Safonava Kr 675.000 02.11.2020
Norske Kvinners Sanitetsforening Svanger – digitale samtaler om graviditet og barsel Ane Lillian Tveit Kr 700.000 12.03.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen Digital aktivitet og møteplasser for personer med demens og frivillige Anette Brenden Kr 699.400 17.08.2020
Kirkens Bymisjon Tekstilproduksjon og produktutvikling Anette Haugen Bryn Kr 635.000 02.03.2021
Cerebral Parese-foreningen Digital barselgruppe Anita Hanken Kr 394.706 17.08.2020
Cerebral Parese-foreningen Storsamling Anita Hanken Kr 720.000 28.02.2022
Kreftomsorg Rogaland Homogene smågrupper for kreftrammede Ann Helen Gundersen Kr 144.500 03.03.2022
Kreftomsorg Rogaland Digital helsehjelp for kreftpasienter og deres pårørende i palliativ fase Ann Helen Gundersen Kr 455.400 08.12.2020
Norsk Revmatikerforbund Møteplass for styrket helsekompetanse Anna Fryxelius Kr 600.000 07.04.2022
Foreningen Vi som har et barn for lite Sorgstøtte på nett Anne Giertsen Kr 160.000 15.10.2020
Voksne med medfødt hjertefeil Webinar – Å leve med hjertefeil i koronatiden Anne Giertsen Kr 160.000 09.09.2020
Landsforeningen utventet barnedød Smittevern i Nyfødtintensiv: Stress og tidlig foreldre-barn tilknytning Anne Lee Solevåg Kr 700.000 27.09.2020
Kristent Interkulturelt Arbeid Inkluderende ferieaktiviteter, Kristiansand Anne Marit Stalleland Kr 309.100 12.02.2021
Kristen Interkulturelt Arbeid Videreføring, inkluderende ferieaktiviteter Kristiansand Anne Marit Stalleland Kr 409.500 14.10.2021
Kristent Interkulturelt Arbeid Aktivt liv – helsetiltak for kvinner med minoritetsbakgrunn Anne Marit Stalleland Kr 422.000 07.04.2022
Norges Idretssforbund og olympiske og paralympiske komité Sterkere i Friskis Bærum Anne Ottestad Kr 170.000 15.03.2022
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Enkeljympa er tilbake – hvor er utøverne? Anne Ottestad Kr 220.000 15.03.2022
Rådet for psykisk helse Koronafast i heimen – Utprøving av verktøy for digitale selvhjelpsgrupper Anne-Grete Bjørlo Kr 415.000 28.10.2020
Norges Astma- og Allergiforbund Når det klør og pusten er tung – kontakt oss, både gammel og ung Anne-Kari Isaksen Kr 657.500 09.09.2020
Ung Kreft Vi ser deg Annika Fallsen Huhtala Kr 400.000 27.11.2020
Ung Kreft Digital frivillighetsgruppe Annika Fallsen Huhtala Kr 150.000 25.05.2021
Ung Kreft Ung Kreft Challenge Anniken Golf Rokseth Kr 100.000 11.12.2020
Norske Kvinners Sanitetsforening Helseambassadører – nasjonal utvidelse Anniken Schwamborn Kr 675.000 22.01.2021
Norske Kvinners Sanitetsforening Post-pandemi: Kompetente frivillige innen helse og integrering Anniken Schwamborn Kr 690.000 14.10.2021
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Etablering av to nye Gatelag i Fotballstiftelsen Arne Knoph Kr 700.000 02.12.2020
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Pandemiens utvidede behov for flere Gatelag Arne Knoph Kr 700.000 25.05.2021
Rusmisbrukernes Intresseorganisasjon Gatelagsjentene – en trygg vei for kvinner ut av rus og isolasjon Arne Knoph Kr 1.000.000 07.02.2022
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Etablering av nye gatelag 2022 Arne Knoph Kr 1.000.000 07.02.2022
Norges Blindeforbund Livet handler om balanse Arnt Johannes Beckstrøm Holte Kr 490.000 12.02.2021
Multippel Sklerose forbundet i Norge Trening i rullestol med Bjarni og Astrid Astrid Moe Eikrem Kr 190.000 05.03.2021
Multippel Sklerose forbundet i Norge Wi Werdsetter Webinarer Astrid Moe Eikrem Kr 295.600 07.03.2022