Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stimuleringsprogrammet.

Denne siden oppdateres fortløpende når nye tildelinger blir gjort. Du finner tildelingsdato i kolonnen helt til høyre.

Her kan du lese mer om Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling Covid 19, rusavhengighet og livskvalitet Thomas Bernhard Thiis-Evensen Kr 450.000 02.09.2020
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling Fra isolasjon til sosialisering Terje Grotle Kr 500.000 09.09.2020
ADHD Norge «Konfliktløsende organisasjoner» Hanne Skarsvaag Kr 190.000 19.01.2021
ADHD Norge ADHD Norge ung – hvem er vi? Hanne Skarsvaag Kr 100.000 23.11.2020
ADHD Norge Mestring i hverdagen – webinar for voksne med ADHD Nina Holmen Kr 300.000 23.11.2020
ADHD Norge Digital organisasjonopplæring av tillitsvalgte Gry Lunde Kr 100.000 23.11.2020
ADHD Norge Ut i natur – mestring i livet Hanne Skarsvaag Kr 400.000 15.10.2020
ADHD Norge Du og jeg og ADHD Hanne Skarsvaag Kr 460.000 16.09.2020
ADHD Norge I samme båt Monika Nordli Kr 260.000 28.10.2020
ADHD Norge ADHD og spillavhengighet i en uforutsigbar tid Astrid Segers-Røinaas Kr 276.415 05.03.2021
ALS Norge Stopp ALS – en podcast Livar Hølland Kr 290.000 28.01.2021
Autismeforeningen i Norge Filmprosjekt for opplæring av nye likepersoner i AiN Elin Lilloe-Wall Kr 250.000 15.12.2020
Autismeforeningen i Norge Tiktok konkurranse Elin Maria Lilloe-Wall Kr 240.000 14.10.2021
Barnekreftforeningen Når et barn får kreft – en podkast av Barnekreftforeningen Tonje Randisdatter Tunstad Kr 560.000 21.02.2022
Barnekreftforeningen Animasjon som opplæring Stian Dalland Kr 150.000 28.01.2021
Blå Kors Norge Utvidet aktivitetstilbud til utsatt ungdom Vidar Solsvik Kr 650.000 29.03.2021
Brystkreftforeningen Digitale foredrag for de som lever med uhelbredelig brystkreft Kari Bøyum Kr 260.000 12.02.2021
Caritas Norge Al-kalam al-mohim – Den viktige samtalen Inas Vasty Kr 450.000 21.09.2020
Caritas Norge Styrkende møteplass for somaliske kvinner Inas Vasty Kr 350.000 25.05.2021
Caritas Norge Styrkende møteplasser Lara Isabel Tuduri Berg Kr 514.100 07.04.2022
Cerebral Parese-foreningen Storsamling Anita Hanken Kr 720.000 28.02.2022
Cerebral Parese-foreningen Digital barselgruppe Anita Hanken Kr 394.706 17.08.2020
Den Norske Turistforening Organisering av frivillige – vårt hjerte Jane Byberg Kr 700.000 02.12.2020
Den Norske Turistforening Friluftsliv for utviklingshemmede barn Else Berit Skaalid Kr 200.000 04.12.2020
Den Norske Turistforening Friluftsliv for alle – tilgjengelege turar Sigrid Kvåle Myksvoll Kr 150.000 15.12.2020
Den Norske Turistforening Klart det går – i pandemi Jane Byberg Kr 700.000 11.01.2021
Den Norske Turistforening Av eldre for eldre Thea Utvik Kr 500.000 23.11.2020
Den Norske Turistforening Digital turformidling for alle Michael Quist Rasmussen Kr 700.000 23.02.2021
Den Norske Turistforening Fjellturer for synshemmede Silje Hoel Fossen Kr 155.500 14.10.2021
Den Norske Turistforening Videounivers av utendørs leker for Barnas Turlag Ivar Steen-Johnsen Kr 1.000.000 07.04.2022
Den Norske Turistforening Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede i Vestfold Thomas Andersen Kr 160.000 07.04.2022
Diabetesforbundet Likeperson og frivillighet Kristin Øygard Kr 339.000 17.08.2020