Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stimuleringsprogrammet.

Denne siden oppdateres fortløpende når nye tildelinger blir gjort. Du finner tildelingsdato i kolonnen helt til høyre.

Her kan du lese mer om Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Kristen Interkulturelt Arbeid Videreføring, inkluderende ferieaktiviteter Kristiansand Anne Marit Stalleland Kr 409.500 14.10.2021
Kirkens Bymisjon En renere jobb Sara Vingelsgaard Kr 280.881 14.10.2021
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning Sparx Klara Øverland Kr 500.000 14.10.2021
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Digitale møter i koronaens tid og etter Riitta Anneli Hellman Kr 685.000 14.10.2021
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Reåpning av tilbud om fotballtrening/møteplass Pelle Neraasen Kr 391.000 14.10.2021
Norske Kvinners Sanitetsforening Utvidelse. Noe å glede seg til! Fritidsaktiviteter for barn og unge Cathrine Salvesen Kr 700.000 14.10.2021
Norges Døveforbund Digital møteplass på Tik Tok for døve og hørselshemmede barn og unge Ivar Steen-Johnsen Kr 700.000 14.10.2021
Hest og Helse Møteplass for ungdom og unge voksne med utfordringer Marita Kind Myreng Kr 100.000 14.10.2021
Norge idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Tilrettelagt ridning, voltige og utvidelse av dagrideleir i små kohorter Tone Grinde Seeberg Kr 500.000 14.10.2021
Mental Helse Grab Meeting Point Erling Solvang Kr 700.000 14.10.2021
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Hjertekampen 2 – digital inspirasjon til lavterskelaktivitet og bedre helse Helen Skjennum Kr 700.000 14.10.2021
Autismeforeningen i Norge Tiktok konkurranse Elin Maria Lilloe-Wall Kr 240.000 14.10.2021
Foreningen for hjertesyke barn Digital informasjonsformidling i korona-tid Hanni Winsvold Petersen Kr 250.295 14.10.2021
Den Norske Turistforening Fjellturer for synshemmede Silje Hoel Fossen Kr 155.500 14.10.2021
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Vivil-Lekene 2021 David Støre Kr 400.000 14.10.2021
Kristent Interkulturelt Arbeid Bidrag til trygg og god helse for minoritetskvinner Else Storaas Vatne Kr 450.000 14.10.2021
Norges Døveforbund Vaksineinformasjon for døve innvandrere Finn Arild Thordarson Kr 300.000 14.10.2021
Foreningen for human narkotikapolitikk Nøkkelkort; informasjon og veiledning i digitale løsninger på rusfeltet Tonje Jevari Kr 300.000 14.10.2021
Norsk Lymfødem og Lipødem Forbund Digitale rundebordskonferanser/webinarer Niels Høegh Kr 200.000 14.10.2021
Redd Barna Vi tar frivilligheten tilbake! Kristin Wee Sævig Kr 700.000 14.10.2021
Norges Røde Kors Hodebra under åpen himmel – dugnad for psykisk helse Lisbeth Lein Kr 700.000 14.10.2021
Norges Handikapforbund Opp av dvalen til aktivitet Øyvind Kvernen Kr 500.000 14.10.2021
Foreningen Rastløse Bein Webinarer – tilrettelegging for digitalt likepersonsarbeid Elisabeth Ødemark Kr 105.000 14.10.2021
Fontenehus Norge Spillutvikling som struktur for arbeidsrettede sosiale prosesser Eliann Stålem Kr 350.000 14.10.2021
Kristent Interkulturelt Arbeid Videreføring, inkluderende ferieaktiviteter Stavanger Marianne Fjermestad Kr 380.500 14.10.2021
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende HEL-KOST-Covid Jorunn Utne Kr 662.450 25.05.2021
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Pandemiens utvidede behov for flere Gatelag Arne Knoph Kr 700.000 25.05.2021
Dissimilis Norge Soundbeam: Nye muligheter med bevegelse og musikk Halvdan Presthus Kr 150.000 25.05.2021
Fontenehus Norge Fra isolasjon og ensomhet til fellesskap og aktivitet Hege Nordli Kr 106.242 25.05.2021
Kirkens Bymisjon Verkstedproduksjon i koronatid Eva Hanse Brobak Kr 400.000 25.05.2021
Norges Handikapforbund Ung livsmestring som digitalt likepersonsarbeid Karen Therese Sulheim Haugstvedt Kr 294.000 25.05.2021
Norsk OCD forening Psykisk helse på 90 sekunder Marie Helene Høyberg Kr 298.500 25.05.2021