Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien

Her finner du oversikt over alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forindelse med koronaepidemien.

Her kan du lese mer om Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Siste tildeling i dette programmet skjedde 30. april 2020. Du finner tildelingsdato i kolonnnen helt til høyre.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Kirkens SOS i Norge Fortsatt tilstede med krisetjenestene fra hjemmerkontorer fase 2 Christine Rokkedal Kr 200.000 02.04.2020
Kirkens SOS i Norge Øke tilgjengelighet på SOS-chat ut over natten Lene Hopland Bergset Kr 200.000 07.04.2020
Kreftforeningen Digitalt tilbud barn og unge Aleksandra Latinovic Kr 200.000 07.04.2020
Kreftforeningen Webinarer om kreftrelaterte tema i en hverdag preget av korona Mona Bjelland Kr 200.000 07.04.2020
Kreftforeningen Kreftforeningens rådgivningstjeneste for minoritetsspråklige i korona-tider Mona Bjelland Kr 100.000 29.04.2020
Kreftomsorg Rogaland Nasjonal telefon for foreldreveiledning ved kreft Elisa Auberg Kr 200.000 07.04.2020
Kreftomsorg Rogaland Digital helsehjelp for kreftpasienter og deres pårørende i palliativ fase Elise Auberg Kr 200.000 07.04.2020
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte Inspirasjon og informasjon Øyvind Woie Kr 200.000 02.04.2020
Kristent Interkulturelt Arbeid Informasjonskampanje til innvandrere Alf Petter Hagesæther Kr 200.000 13.04.2020
Landsforeningen for Huntington sykdom Digitalt seminar om Huntington Ane Mygland Kr 130.000 29.04.2020
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Lavterskeltrening over nettet Marit Lundberg Kr 70.000 29.04.2020
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Digital sommerleir Marit Lundberg Kr 200.000 29.04.2020
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Digital besøkstjeneste Marit Lundberg Kr 150.000 29.04.2020
Landsforeningen mot seksuelle overgrep Vi tror deg – digitale samtaler i grupper June Holm Kr 200.000 29.04.2020
Landsforeningen uventet barnedød Online terapeutisk skrivekurs og rådgivning til sørgende etter barnedød Olga Lehmann Kr 199.140 13.04.2020
Landsforeningen uventet barnedød Sosial avstand, men allikevel nær: sorgstøtte på nett Trine Giving Kalstad Kr 150.000 29.04.2020
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Lage animasjonsfilm – guide til norsk helsevesen for de som ikke kan lese Mona Drage Kr 200.000 07.04.2020
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke «Pust Deg Bedre» – lansering av APP med pusteteknikker for lungesyke Anne Edvardsen Kr 140.000 07.04.2020
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Tren online med LHL! – Trimprogram for hjerte- og lungesyke og slagrammede Ona Eirin Ulimoen Eklund Kr 200.000 07.04.2020
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Et digitalt alternativt rehabiliteringstilbud til lungesyke Anne Edvardsen Kr 200.000 07.04.2020
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Digital støtte og egentrening for slagrammede og deres pårørende Tommy Skar Kr 200.000 29.04.2020
Lymfekreftforeningen Yogakurs til lymfekreftbehandlede Carita Teien Kr 150.000 16.04.2020
Lymfekreftforeningen Veiledningsgrupper for lymfekreftbehandlede og pårørende Carita Teien Kr 190.000 29.04.2020
Mental Helse Digitale venner Veronica Pedersen Kr 200.000 02.04.2020
Mental Helse Ungdom Utvidelse av samtaletilbud under Covid-19 pandemien Adrian W. K. Tollefsen Kr 160.000 07.04.2020
Mental Helse Ungdom Chat for ungdom og unge voksne Adrian W. K. Tollefsen Kr 200.000 07.04.2020
Mental Helse Ungdom LandbruksLøftet Adrian W. K. Tollefsen Kr 200.000 13.04.2020
Mental Helse Ungdom Online treffsted i Mental Helse Ungdom Adrian W. K. Tollefsen Kr 180.000 21.04.2020
Multippel Sklerose forbundet i Norge MS-koronalinje John Kenneth Nyhus Kr 200.000 02.04.2020
Munn- og halskreftforeningen Virtuell quiz – for medlemmer i ulike pasientforeninger Carita Teien Kr 123.000 07.04.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Ut av isolasjon i koronatiden Sara Mead Kr 200.000 21.04.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Takk for at du holder avstand – VEST Randi Kiil Kr 90.000 29.04.2020