Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien

Her finner du oversikt over alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forindelse med koronaepidemien.

Her kan du lese mer om Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Siste tildeling i dette programmet skjedde 30. april 2020. Du finner tildelingsdato i kolonnnen helt til høyre.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Fontenehus Norge Teater som metode i overgangen fra isolasjon til fellesskap Eliann Stålem Kr 200.000 07.04.2020
Foreningen for hjertesyke barn Alene sammen – en digital møteplass for hjertesyk ungdom Pia Merete Bråss Kr 130.000 07.04.2020
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Nasjonal krisetelefon for høreapparatbrukere Håvard Ottemo Paulsen Kr 200.000 07.04.2020
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Hjelp til selvhjelp med stell og bruk av høreapparater Steinar Birkeland Kr 150.000 07.04.2020
Kirkens Bymisjon Varm og ernæringsrik mat rett hjem Bård Aulin Kr 200.000 07.04.2020
Kirkens Bymisjon Matutdeling til mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus Kolbjørn Gunnarson Kr 200.000 07.04.2020
Kirkens Bymisjon Alene sammen – digitalt samhold Ivar Kirkhus Kr 200.000 07.04.2020
Kirkens Bymisjon Oppsøkende og varmestasjon på gata Odd Halvor Moen Kr 150.000 07.04.2020
Kirkens SOS i Norge Øke tilgjengelighet på SOS-chat ut over natten Lene Hopland Bergset Kr 200.000 07.04.2020
Kreftforeningen Digitalt tilbud barn og unge Aleksandra Latinovic Kr 200.000 07.04.2020
Kreftforeningen Webinarer om kreftrelaterte tema i en hverdag preget av korona Mona Bjelland Kr 200.000 07.04.2020
Kreftomsorg Rogaland Nasjonal telefon for foreldreveiledning ved kreft Elisa Auberg Kr 200.000 07.04.2020
Kreftomsorg Rogaland Digital helsehjelp for kreftpasienter og deres pårørende i palliativ fase Elise Auberg Kr 200.000 07.04.2020
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Lage animasjonsfilm – guide til norsk helsevesen for de som ikke kan lese Mona Drage Kr 200.000 07.04.2020
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke «Pust Deg Bedre» – lansering av APP med pusteteknikker for lungesyke Anne Edvardsen Kr 140.000 07.04.2020
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Tren online med LHL! – Trimprogram for hjerte- og lungesyke og slagrammede Ona Eirin Ulimoen Eklund Kr 200.000 07.04.2020
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Et digitalt alternativt rehabiliteringstilbud til lungesyke Anne Edvardsen Kr 200.000 07.04.2020
Mental Helse Ungdom Utvidelse av samtaletilbud under Covid-19 pandemien Adrian W. K. Tollefsen Kr 160.000 07.04.2020
Mental Helse Ungdom Chat for ungdom og unge voksne Adrian W. K. Tollefsen Kr 200.000 07.04.2020
Munn- og halskreftforeningen Virtuell quiz – for medlemmer i ulike pasientforeninger Carita Teien Kr 123.000 07.04.2020
Norges Asmta- og Allergiforbund Rådgivningstjeneste for personer med astma under Koronaepidemien Hogne Skogesal Kr 200.000 07.04.2020
Norges Astma- og Allergiforbund Aktivitetsuke for barn og unge i NAAF Rachel Berg Kr 150.000 07.04.2020
Norges Blindeforbund Digital rehabilitering Jane Forberg Kr 200.000 07.04.2020
Norges Handikapforbund Digitale likepersoner Martine Eliasson Kr 75.000 07.04.2020
Norges Handikapforbund Kunsten å holde hodet over vann – stressmestring i hjemmeisolasjon Ellen Trondsen Kr 150.000 07.04.2020
Norges Røde Kors Nettverk etter soning – matkasse rett på døren! Hanne Amb Hovda Kr 200.000 07.04.2020
Norsk organisasjon for asylsøkere Tiltak for å forbedre samarbeid med flyktninger for å øke etterlevelsen av koronarelaterte anbefalinger Esperanza Diaz Kr 175.000 07.04.2020
Norsk Revmatikerforbund I samme båt Anna Fryxelius Kr 150.000 07.04.2020
Norsk Revmatikerforbund Du er ikke alene Anna Fryxelius Kr 75.000 07.04.2020
Norske Kvinners Santitetsforening Omsorgsberedskap May Britt Buhaug Kr 200.000 07.04.2020
Norske Kvinners Sanitetsforening Aktivitetspakker for barn og ungdom Cathrine Salvesen Kr 200.000 07.04.2020
Psoriasis- og eksemforbundet Hud og håndvask Eldrid Oftestad Kr 133.000 07.04.2020