Helse 2023

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Helse 2023.

forrige tildeling var 21. DESEMBER og da fikk10prosjekt innvilget støtte
i 2023 har225prosjekter fått støtte
Totalt er det innvilget prosjekter for75.830.000kroner i 2023
Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Foreningen for Muskelsyke Bærekraftig nettverksbygging på tvers av diagnosegrupper Charlotte Mørch 2023: kr 279 000, 2024: kr 121 000 12.07.2023
Foreningen for human narkotikapolitikk Miljøvandring av likepersoner opp mot de såkalte “åpne russcenene” i Bergen Kristina Bakke Åkerblom 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000 03.07.2023
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Idretten skaper sjanser på vei mot nord! Helen Mollatt 2023: kr 400 000 01.07.2023
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Stina seiler Bergen til Bodø – Ekspedisjon for donasjon Marit Lundberg 2023: kr 398 000 01.07.2023
Hjernerådet DET BIOLOGISKE GRUNNLAGET FOR POST-COVID-19 SYNDROM Roald Omdal 2023: kr 100 000, 2024: kr 200 000, 2025: kr 100 000 01.07.2023
Foreningen for human narkotikapolitikk Nøkkelkort – veileder til tjenestetilbudet i de store byene Andrea Mykland Nilsen 2023: kr 270 000 01.07.2023
Norges Røde Kors Ung & Aktiv Kine Hillestad 2023: kr 138 000, 2024: kr 162 000 26.06.2023
RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet Nasjonal Turnering for gatelagene i Norge Arne Heimvik Knoph 2023: kr 400 000 23.06.2023
Norges Døveforbund Inkluderende arbeidsliv for døve og tegnspråklige på Nidaros Pilegrimsgård Helene Møllevik 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000 19.06.2023
Norske Kvinners Sanitetsforening Positiv mating av det premature barnet – en feasibilitystudie Linn Jahren Gustavsen 2023: kr 60 000, 2024: kr 50 000 19.06.2023
Norges Røde Kors Røde Kors seilkurset – I samme båt Stian Estenstad 2023: kr 394 000 12.06.2023
Norsk Tourette Forening “Kort og godt om Tourettes syndrom”- psykoedukativt opplæringsprogram. Hege Ramsøy-Halle 2023: kr 300 000, 2024: kr 100 000 05.06.2023
Rådgivning om Spiseforstyrrelser FRI LUFT OG LIV. Friluftsliv og fellesskap for personer med overspisingslidelse Irene Kingswick 2023: kr 350 000, 2024: kr 50 000 05.06.2023
Dissimilis Norge Reisestøtte til Dissimilisfestivalen 2023 Benjamin Zahl Bergem 2023: kr 200 000 02.06.2023
Kristent Interkulturelt Arbeid Videreføring av inkluderende ferieaktiviteter i Oslo Rune Fiskerstrand 2023: kr 225 000, 2024: kr 175 000 01.06.2023
Psoriasis- og eksemforbundet Fotterapi – brosjyre og webinar Thea Kristine Lande 2023: kr 155 000, 2024: kr 195 000 01.06.2023
Norske Kvinners Sanitetsforening Etter pandemien; hjemmeboende eldre og deres pårørende Marit Eide Dahl 2023: kr 105 000, 2024: kr 150 000, 2025: kr 45 000 01.06.2023
Mental Helse Et aktivt liv i naturen med fokus på opplevelse, mestring, læring og kulturarv Per Hansen 2023: kr 80 000, 2024: kr 70 000, 2025: kr 40 000 01.06.2023
Norges KFUK-KFUM Inkludering av barn og unge i utenforskap gjennom gaming Simen Skogly Andresen 2023: kr 268 000, 2024: kr 132 000 01.06.2023
Rådet for psykisk helse Ettersamtaler etter tvangsinnleggelse – et pilotprosjekt Irene Wormdahl 2023: kr 150 000, 2024: kr 248 000 01.06.2023
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Utvikling av ressurser for å forstå hverdagen gjennom inkluderende forskning Francesca Granone 2023: kr 80 000, 2024: kr 195 000, 2025: kr 125 000 01.06.2023
Norges Døveforbund Kvinnehelsepodden – på tegnspråk Finn Arild Thordarson 2023: kr 230 000, 2024: kr 170 000 01.06.2023
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Deltakelse og tilhørighet i fysisk aktivitet for svaksynte og blinde Svein Bergem 2023: kr 150 000, 2024: kr 250 000 01.06.2023
Pensjonistforbundet Aktiv Senior – allidrett for 60+ Gro Renstrøm Moen 2023: kr 160 000, 2024: kr 130 000 01.06.2023
Rådet for psykisk helse KIPS – Kurs i Praktisk Stresshåndtering Karl Johan Johansen 2023: kr 325 000, 2024: kr 75 000 01.06.2023
Norske Kvinners Sanitetsforening Sosiale treff med fokus på brannsikkerhet for hjemmeboende eldre – Møre&Romsdal Birte Skjelten 2023: kr 400 000 31.05.2023
Norges Røde Kors Ferieaktiviteter for ungdom 2023 Geir Tønnessen 2023: kr 400 000 31.05.2023
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Psykt sterk Caroline Vik Løftingsmo 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000 29.05.2023
Nasjonalforeningen for folkehelsen Demenskoret Alta Tanja Elina Lund-Lyngmo 2023: kr 400 000 23.05.2023
Nasjonalforeningen for folkehelsen Gåfotball for personer med demens i Tønsberg Kurt Henning Johnsen 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000 22.05.2023
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Sånn er Jeg og sånn er Det – skolestart Trond Jacobsen 2023: kr 400 000 22.05.2023
Kristent Interkulturelt Arbeid Videreføring av inkluderende ferieaktiviteter i Kristiansand Anne Marit Stalleland 2023: kr 314 000, 2024: kr 86 000 20.05.2023