Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien

Her finner du oversikt over alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forindelse med koronaepidemien.

Her kan du lese mer om Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Siste tildeling i dette programmet skjedde 30. april 2020. Du finner tildelingsdato i kolonnnen helt til høyre.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Norges Røde Kors Nettverk etter soning – matkasse rett på døren! Hanne Amb Hovda Kr 200.000 07.04.2020
Norges Døveforbund Nettverkskurs i tegnspråk Vidar H. Sæle Kr 200.000 16.04.2020
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité NFIF digital øvelsesbank for para-idretten Steffen Aabel Kr 160.000 19.04.2020
Norsk Folkehjelp Ny hverdag – digital opplæring av frivillige Magne Bondkall Kr 200.000 29.04.2020
Norges Parkinsonforbund Nye møteformer – på nett Linda Paulsen Vik Kr 160.000 29.04.2020
Norsk OCD forening Nærhet på avstand – målrettet og effektiv hjelp mot smittefrykt Jarle Eskedal Kr 199.875 21.04.2020
ADHD Norge Når det smeller i familien – konflikthåndtering Gry Lunde Kr 200.000 16.04.2020
Norsk Folkehjelp Oasen NF Oslo Susana Biamon Kr 200.000 21.04.2020
Norske Kvinners Santitetsforening Omsorgsberedskap May Britt Buhaug Kr 200.000 07.04.2020
Landsforeningen uventet barnedød Online terapeutisk skrivekurs og rådgivning til sørgende etter barnedød Olga Lehmann Kr 199.140 13.04.2020
Mental Helse Ungdom Online treffsted i Mental Helse Ungdom Adrian W. K. Tollefsen Kr 180.000 21.04.2020
Kirkens Bymisjon Oppsøkende og varmestasjon på gata Odd Halvor Moen Kr 150.000 07.04.2020
Norges Myalgisk Encefalopati Forbund Podcast om ME Trude Schei Kr 100.000 29.04.2020
Caritas Norge Podcast: Helsepodden på polsk Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer Kr 100.000 16.04.2020
Ung Kreft Podkast Anniken Golf Rokseth Kr 200.000 07.04.2020
Prostatakreftforeningen PROFOs koronatelefon Elisabeth Ødemark Kr 140.000 02.04.2020
Diabetesforbundet Psykologiske støttesamtaler for personer med diabetes under koronakrisen Ann-Merethe Mannvik Kr 150.000 02.04.2020
Funksjonshemmedes Fellsorganisasjon Pårørendekonferanse i koronaens tid Livar Hølland Kr 200.000 21.04.2020
Foreningen for Kroniske Smertepasienter Rehabilitering som e-helsetilbud ifm koronapandemi Eirik Irgens Kr 200.000 29.04.2020
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Rettigheter og tjenester i koronaens tid Ingeborg Vea Kr 200.000 29.04.2020
Norges Asmta- og Allergiforbund Rådgivningstjeneste for personer med astma under Koronaepidemien Hogne Skogesal Kr 200.000 07.04.2020
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning Samtaleverktøy for følelsesregulering Klara Øverland Kr 200.000 20.04.2020
Rådet for psykisk helse Selvhjelpsgrupper om angst som videomøter på nett Sigurd Erdal-Aase Kr 170.000 16.04.2020
Dissimilis Sjiraffen kultursenter Ragnhild Arntsen Kr 200.000 02.04.2020
Norsk Friluftsliv Smittefri turorientering Ninni Tornøe Jonsson Kr 200.000 29.04.2020
Foreningen for human narkotikapolitikk Smittevern og skadereduksjon i rusmiljøer Tonje Jevari Kr 150.000 02.04.2020
Landsforeningen uventet barnedød Sosial avstand, men allikevel nær: sorgstøtte på nett Trine Giving Kalstad Kr 150.000 29.04.2020
Barnekreftforeningen Sosial isolasjon Ihna Stallemo Kr 200.000 29.04.2020
Norges Parkinsonforbund Svar på spørsmål Ragnhild S. Støkket Kr 150.000 02.04.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Takk for at du holder avstand – VEST Randi Kiil Kr 90.000 29.04.2020
Fontenehus Norge Teater som metode i overgangen fra isolasjon til fellesskap Eliann Stålem Kr 200.000 07.04.2020
Norsk Revmatikerforbund Tiltak for egentrening Ole-Martin Wold Kr 100.000 13.04.2020