Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien

Her finner du oversikt over alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forindelse med koronaepidemien.

Her kan du lese mer om Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Siste tildeling i dette programmet skjedde 30. april 2020. Du finner tildelingsdato i kolonnnen helt til høyre.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Norges Asmta- og Allergiforbund Rådgivningstjeneste for personer med astma under Koronaepidemien Hogne Skogesal Kr 200.000 07.04.2020
Norges Astma- og Allergiforbund Aktivitetsuke for barn og unge i NAAF Rachel Berg Kr 150.000 07.04.2020
Norges Astma- og Allergiforbund Vi holder Covid-19 unna og trener hjemme Gina Strøm Kr 200.000 16.04.2020
Norges Bedriftsidrettsforbund Virtuelle løp Jarle Blindheim Kr 200.000 29.04.2020
Norges Blindeforbund Z i telefonen Øystein Hvenkilde Fylling 200.000 02.04.2020
Norges Blindeforbund Digital rehabilitering Jane Forberg Kr 200.000 07.04.2020
Norges Døveforbund Nettverkskurs i tegnspråk Vidar H. Sæle Kr 200.000 16.04.2020
Norges Døveforbund Korona-epidemien med oppdateringer på tegnspråk – for Bergen og Vestland Martin Berhovde Kr 200.000 29.04.2020
Norges Handikapforbund Digitale likepersoner Martine Eliasson Kr 75.000 07.04.2020
Norges Handikapforbund Kunsten å holde hodet over vann – stressmestring i hjemmeisolasjon Ellen Trondsen Kr 150.000 07.04.2020
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Digitale kurs for Drømmefangerprosjektet Yngvar Halvorsen Kr 100.000 16.04.2020
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité NFIF digital øvelsesbank for para-idretten Steffen Aabel Kr 160.000 19.04.2020
Norges Myalgisk Encefalopati Forbund Podcast om ME Trude Schei Kr 100.000 29.04.2020
Norges Myalgisk Encefalopati Forening Digitalt ME-kurs Anne-Cathrine Berg Kr 75.000 29.04.2020
Norges Parkinsonforbund Svar på spørsmål Ragnhild S. Støkket Kr 150.000 02.04.2020
Norges Parkinsonforbund Nye møteformer – på nett Linda Paulsen Vik Kr 160.000 29.04.2020
Norges Røde Kors Nettverk etter soning – matkasse rett på døren! Hanne Amb Hovda Kr 200.000 07.04.2020
Norges Røde Kors «Fengslende aktiviteter» Aktivitetspakker til innsatte i norske fengsler Carola Ruud Kr 200.000 16.04.2020
Norges Røde Kors Matkasse for løslatte i Viken Pål Breivik Kr 200.000 19.04.2020
Norsk cøliakiforening Informasjonsvideo om glutenfritt kosthold Oddveig Fossdal Drøpping Kr 191.750 02.04.2020
Norsk Folkehjelp Gi de frivillige trygge rammer i arbeidet med smittevern Magne Bondkall 200.000 03.04.2020
Norsk Folkehjelp Oasen NF Oslo Susana Biamon Kr 200.000 21.04.2020
Norsk Folkehjelp Ny hverdag – digital opplæring av frivillige Magne Bondkall Kr 200.000 29.04.2020
Norsk forening for cystisk fibrose Kontakt- og tryggingspunkt i Koronaens tid Ellen Damhaug Scheel Kr 175.000 13.04.2020
Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF) Inneaktivitet er viktig med tilpasset treningsprogram! Ellen Damhaug Scheel Kr 120.000 29.04.2020
Norsk Fosterhjemsforening Videoveiledning til fosterfamilier Tommy Thompson Kr 200.000 29.04.2020
Norsk Friluftsliv Smittefri turorientering Ninni Tornøe Jonsson Kr 200.000 29.04.2020
Norsk Friluftsliv Helse i friluftsliv – akutte informasjonstiltak Lasse Heimdal Kr 180.000 29.04.2020
Norsk Lymfødem og Lipødem Forbund Lommeparlør i selvhjelp og selvdrenasje Niels Høegh Kr 120.000 02.04.2020
Norsk Lymfødem og Lipødem Forbund Webinar for lymfødemikere og lipødemikere Niels Høegh Kr 136.000 02.04.2020
Norsk OCD forening Nærhet på avstand – målrettet og effektiv hjelp mot smittefrykt Jarle Eskedal Kr 199.875 21.04.2020
Norsk organisasjon for asylsøkere Tiltak for å forbedre samarbeid med flyktninger for å øke etterlevelsen av koronarelaterte anbefalinger Esperanza Diaz Kr 175.000 07.04.2020