Prosjektbibliotek

Utvidet kapasitet på chat

Blå Kors Norge

Chattetjeneste for ungdom

Barnekreftforeningen

Utvidelse av samtaletilbud og informasjonstiltak

Rådgivning om spiseforstyrrelser

PROFOs koronatelefon

Prostatakreftforeningen

Brukerstøtte «Covid19» i frivillig regi

proLAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

Webinar for lymfødemikere og lipødemikere

Norsk Lymfødem og Lipødem Forbund

Lommeparlør i selvhjelp og selvdrenasje

Norsk Lymfødem og Lipødem Forbund

Svar på spørsmål

Norges Parkinsonforbund

Z i telefonen

Norges Blindeforbund

MS-koronalinje

Multippel Sklerose forbundet i Norge

Digitale venner

Mental Helse

Inspirasjon og informasjon

Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte

Smittevern og skadereduksjon i rusmiljøer

Foreningen for human narkotikapolitikk