Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien

Her finner du oversikt over alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forindelse med koronaepidemien.

Her kan du lese mer om Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Siste tildeling i dette programmet skjedde 30. april 2020. Du finner tildelingsdato i kolonnnen helt til høyre.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Lymfekreftforeningen Veiledningsgrupper for lymfekreftbehandlede og pårørende Carita Teien Kr 190.000 29.04.2020
Norges Bedriftsidrettsforbund Virtuelle løp Jarle Blindheim Kr 200.000 29.04.2020
Cerebral Parese-foreningen Funkability – Tilpasset fysisk aktivitet over nett Ingrid Aarstrand Kr 200.000 29.04.2020
Norsk Folkehjelp Oasen NF Oslo Susana Biamon Kr 200.000 21.04.2020
Norsk OCD forening Nærhet på avstand – målrettet og effektiv hjelp mot smittefrykt Jarle Eskedal Kr 199.875 21.04.2020
Unge funksjonshemmede Unge med funksjonsnedsettelsers tilknytning til arbeidsmarkedet Eivind Digranes Kr 193.000 21.04.2020
Funksjonshemmedes Fellsorganisasjon Pårørendekonferanse i koronaens tid Livar Hølland Kr 200.000 21.04.2020
Nasjonalforeningen for folkehelsen Ut av isolasjon i koronatiden Sara Mead Kr 200.000 21.04.2020
Mental Helse Ungdom Online treffsted i Mental Helse Ungdom Adrian W. K. Tollefsen Kr 180.000 21.04.2020
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning Samtaleverktøy for følelsesregulering Klara Øverland Kr 200.000 20.04.2020
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité NFIF digital øvelsesbank for para-idretten Steffen Aabel Kr 160.000 19.04.2020
Norges Røde Kors Matkasse for løslatte i Viken Pål Breivik Kr 200.000 19.04.2020
ADHD Norge Når det smeller i familien – konflikthåndtering Gry Lunde Kr 200.000 16.04.2020
Caritas Norge Podcast: Helsepodden på polsk Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer Kr 100.000 16.04.2020
Lymfekreftforeningen Yogakurs til lymfekreftbehandlede Carita Teien Kr 150.000 16.04.2020
Norges Astma- og Allergiforbund Vi holder Covid-19 unna og trener hjemme Gina Strøm Kr 200.000 16.04.2020
Norges Døveforbund Nettverkskurs i tegnspråk Vidar H. Sæle Kr 200.000 16.04.2020
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Digitale kurs for Drømmefangerprosjektet Yngvar Halvorsen Kr 100.000 16.04.2020
Norges Røde Kors «Fengslende aktiviteter» Aktivitetspakker til innsatte i norske fengsler Carola Ruud Kr 200.000 16.04.2020
Norsk Revmatikerforbund Fjern, men nær Joachim Sagen Kr 120.000 16.04.2020
Rådet for psykisk helse Selvhjelpsgrupper om angst som videomøter på nett Sigurd Erdal-Aase Kr 170.000 16.04.2020
Stiftelsen Rettferd for taperne Digitalt arbeid og formidling i fengsel Knut Erik Wold Kr 200.000 16.04.2020
Autismeforeningen i Norge Webinarserie om ASD og koronakrisen Elin Lilloe-Wall Kr 150.000 13.04.2020
Kristent Interkulturelt Arbeid Informasjonskampanje til innvandrere Alf Petter Hagesæther Kr 200.000 13.04.2020
Landsforeningen uventet barnedød Online terapeutisk skrivekurs og rådgivning til sørgende etter barnedød Olga Lehmann Kr 199.140 13.04.2020
Mental Helse Ungdom LandbruksLøftet Adrian W. K. Tollefsen Kr 200.000 13.04.2020
KFUK-KFUM 1000 Familiepakker til utsatte familier i Drammen Kim André Bjerkestrand Kr 200.000 13.04.2020
Norsk forening for cystisk fibrose Kontakt- og tryggingspunkt i Koronaens tid Ellen Damhaug Scheel Kr 175.000 13.04.2020
Norsk Revmatikerforbund Tiltak for egentrening Ole-Martin Wold Kr 100.000 13.04.2020
Redd Barna Digitale møteplasser for trygge barn Veslemøy Ask Kr 200.000 13.04.2020
Redd Barna Bydelsmødrenes digitale hjelpetjeneste Sigrid Sivertsen Haugan Kr 200.000 13.04.2020
Blå Kors Norge Utvidet kapasitet på chat Anette Gausdal Kr 200.000 07.04.2020