Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien

Her finner du oversikt over alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forindelse med koronaepidemien.

Her kan du lese mer om Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Siste tildeling i dette programmet skjedde 30. april 2020. Du finner tildelingsdato i kolonnnen helt til høyre.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Foreningen for Kroniske Smertepasienter Rehabilitering som e-helsetilbud ifm koronapandemi Eirik Irgens Kr 200.000 29.04.2020
Unge funksjonshemmede Unge med funksjonsnedsettelsers tilknytning til arbeidsmarkedet Eivind Digranes Kr 193.000 21.04.2020
Psoriasis- og eksemforbundet Hud og håndvask Eldrid Oftestad Kr 133.000 07.04.2020
Fontenehus Norge Teater som metode i overgangen fra isolasjon til fellesskap Eliann Stålem Kr 200.000 07.04.2020
Autismeforeningen i Norge Webinarserie om ASD og koronakrisen Elin Lilloe-Wall Kr 150.000 13.04.2020
Kreftomsorg Rogaland Nasjonal telefon for foreldreveiledning ved kreft Elisa Auberg Kr 200.000 07.04.2020
Prostatakreftforeningen PROFOs koronatelefon Elisabeth Ødemark Kr 140.000 02.04.2020
Kreftomsorg Rogaland Digital helsehjelp for kreftpasienter og deres pårørende i palliativ fase Elise Auberg Kr 200.000 07.04.2020
Norsk forening for cystisk fibrose Kontakt- og tryggingspunkt i Koronaens tid Ellen Damhaug Scheel Kr 175.000 13.04.2020
Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF) Inneaktivitet er viktig med tilpasset treningsprogram! Ellen Damhaug Scheel Kr 120.000 29.04.2020
Norges Handikapforbund Kunsten å holde hodet over vann – stressmestring i hjemmeisolasjon Ellen Trondsen Kr 150.000 07.04.2020
Norsk organisasjon for asylsøkere Tiltak for å forbedre samarbeid med flyktninger for å øke etterlevelsen av koronarelaterte anbefalinger Esperanza Diaz Kr 175.000 07.04.2020
Norges Astma- og Allergiforbund Vi holder Covid-19 unna og trener hjemme Gina Strøm Kr 200.000 16.04.2020
Diabetesforbundet Kvalitetssikret og aktuell informasjonsformidling om diabetes og covid-19 Gry Lillejordet Kr 150.000 02.04.2020
ADHD Norge Når det smeller i familien – konflikthåndtering Gry Lunde Kr 200.000 16.04.2020
Norges Røde Kors Nettverk etter soning – matkasse rett på døren! Hanne Amb Hovda Kr 200.000 07.04.2020
ADHD Norge Yoga og meditasjon for de med ADHD Hanne Skarsvaag Kr 85.000 02.04.2020
Cerebral Parese-foreningen Digital tjeneste for aktivitetshjelpemidler Henrik Jansson Kr 200.000 29.04.2020
KFUK-KFUM 150 Familiepakker til utsatte familier i Haugesund Hiwot Hailu Kr 95.000 29.04.2020
Norges Asmta- og Allergiforbund Rådgivningstjeneste for personer med astma under Koronaepidemien Hogne Skogesal Kr 200.000 07.04.2020
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Nasjonal krisetelefon for høreapparatbrukere Håvard Ottemo Paulsen Kr 200.000 07.04.2020
Barnekreftforeningen Sosial isolasjon Ihna Stallemo Kr 200.000 29.04.2020
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Rettigheter og tjenester i koronaens tid Ingeborg Vea Kr 200.000 29.04.2020
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning Digital møteplass for personer som bor på sykehjem og deres pårørende Ingelin Testad Kr 200.000 29.04.2020
Cerebral Parese-foreningen Funkability – Tilpasset fysisk aktivitet over nett Ingrid Aarstrand Kr 200.000 29.04.2020
Kirkens Bymisjon Alene sammen – digitalt samhold Ivar Kirkhus Kr 200.000 07.04.2020
Norges Blindeforbund Digital rehabilitering Jane Forberg Kr 200.000 07.04.2020
Norges Bedriftsidrettsforbund Virtuelle løp Jarle Blindheim Kr 200.000 29.04.2020
Norsk OCD forening Nærhet på avstand – målrettet og effektiv hjelp mot smittefrykt Jarle Eskedal Kr 199.875 21.04.2020
Norsk Revmatikerforbund Fjern, men nær Joachim Sagen Kr 120.000 16.04.2020
Multippel Sklerose forbundet i Norge MS-koronalinje John Kenneth Nyhus Kr 200.000 02.04.2020
Landsforeningen mot seksuelle overgrep Vi tror deg – digitale samtaler i grupper June Holm Kr 200.000 29.04.2020