Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien

Her finner du oversikt over alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forindelse med koronaepidemien.

Her kan du lese mer om Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Siste tildeling i dette programmet skjedde 30. april 2020. Du finner tildelingsdato i kolonnnen helt til høyre.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Norsk Revmatikerforbund Du er ikke alene Anna Fryxelius Kr 75.000 07.04.2020
Rådet for psykisk helse Emosjonell førstehjelp til foreldre – digitale samtaler Anne Hilde Hagen Kr 200.000 07.04.2020
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Et digitalt alternativt rehabiliteringstilbud til lungesyke Anne Edvardsen Kr 200.000 07.04.2020
Norsk Revmatikerforbund Fjern, men nær Joachim Sagen Kr 120.000 16.04.2020
Kirkens SOS i Norge Fortsatt tilstede med krisetjenestene fra hjemmerkontorer fase 2 Christine Rokkedal Kr 200.000 02.04.2020
Cerebral Parese-foreningen Funkability – Tilpasset fysisk aktivitet over nett Ingrid Aarstrand Kr 200.000 29.04.2020
Norsk Folkehjelp Gi de frivillige trygge rammer i arbeidet med smittevern Magne Bondkall 200.000 03.04.2020
Norsk Friluftsliv Helse i friluftsliv – akutte informasjonstiltak Lasse Heimdal Kr 180.000 29.04.2020
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Hjelp til selvhjelp med stell og bruk av høreapparater Steinar Birkeland Kr 150.000 07.04.2020
Psoriasis- og eksemforbundet Hud og håndvask Eldrid Oftestad Kr 133.000 07.04.2020
Norsk Revmatikerforbund I samme båt Anna Fryxelius Kr 150.000 07.04.2020
Gynkreftforeningen Informasjonsfilm om gynkreft og korona Eddy Grønset Kr 75.000 29.04.2020
Kristent Interkulturelt Arbeid Informasjonskampanje til innvandrere Alf Petter Hagesæther Kr 200.000 13.04.2020
Norsk cøliakiforening Informasjonsvideo om glutenfritt kosthold Oddveig Fossdal Drøpping Kr 191.750 02.04.2020
Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF) Inneaktivitet er viktig med tilpasset treningsprogram! Ellen Damhaug Scheel Kr 120.000 29.04.2020
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte Inspirasjon og informasjon Øyvind Woie Kr 200.000 02.04.2020
Norsk forening for cystisk fibrose Kontakt- og tryggingspunkt i Koronaens tid Ellen Damhaug Scheel Kr 175.000 13.04.2020
Norges Døveforbund Korona-epidemien med oppdateringer på tegnspråk – for Bergen og Vestland Martin Berhovde Kr 200.000 29.04.2020
Kreftforeningen Kreftforeningens rådgivningstjeneste for minoritetsspråklige i korona-tider Mona Bjelland Kr 100.000 29.04.2020
Foreningen for hjertesyke barn Krona på verket Thor Henning Nilsen Kr 61.000 29.04.2020
Norges Handikapforbund Kunsten å holde hodet over vann – stressmestring i hjemmeisolasjon Ellen Trondsen Kr 150.000 07.04.2020
Diabetesforbundet Kvalitetssikret og aktuell informasjonsformidling om diabetes og covid-19 Gry Lillejordet Kr 150.000 02.04.2020
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Lage animasjonsfilm – guide til norsk helsevesen for de som ikke kan lese Mona Drage Kr 200.000 07.04.2020
Mental Helse Ungdom LandbruksLøftet Adrian W. K. Tollefsen Kr 200.000 13.04.2020
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Lavterskeltrening over nettet Marit Lundberg Kr 70.000 29.04.2020
Norsk Lymfødem og Lipødem Forbund Lommeparlør i selvhjelp og selvdrenasje Niels Høegh Kr 120.000 02.04.2020
Rådet for psykisk helse Magefølelsen. En serie om mat og følelser i skyggen av COVID-19 Bente Sommerfeldt Kr 200.000 07.04.2020
Norges Røde Kors Matkasse for løslatte i Viken Pål Breivik Kr 200.000 19.04.2020
Kirkens Bymisjon Matutdeling til mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus Kolbjørn Gunnarson Kr 200.000 07.04.2020
Multippel Sklerose forbundet i Norge MS-koronalinje John Kenneth Nyhus Kr 200.000 02.04.2020
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Nasjonal krisetelefon for høreapparatbrukere Håvard Ottemo Paulsen Kr 200.000 07.04.2020
Kreftomsorg Rogaland Nasjonal telefon for foreldreveiledning ved kreft Elisa Auberg Kr 200.000 07.04.2020